Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na letnie obozy naukowe organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza Tegoroczne obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa.

Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

 Poniżej przesyłamy link do artykułu dot. obozów naukowych:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1008/to-beda-prawdziwe-wakacje---siedem-dni-na-zaglach