Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla: 

- uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, 

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia
- chemia
- fizyka
- informatyka
- matematyka
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

W dalszej części artykułu publikujemy regulamin i harmonogram konkursu.

 

 
Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

  • I etap podstawowy - przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
  • II etap powiatowy - w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).
  • III etap wojewódzki - przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.


Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.


Informacje o sposobie zgłaszania się na konkurs zamieścimy wkrótce. 

Skrócony harmonogram

a) zgłoszenie do udziału w konkursie

Do 16.10.2018

b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego

od 28.01.2019 - 8.02.2019

d) eliminacje III etapu wojewódzkiego

23.03.2019 - biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

30.03.2019 - matematyka, fizyka, informatyka

 

Do pobrania:

1) konkurs dla uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych:

a) regulamin

b) harmonogram

2) konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

a) regulamin

b) harmonogram