Koordynator LCNK Człuchów

 opiekun metodyczno-pedagogiczny

mgr inż. Sylwia Rekowska

 

 

Nauczyciel matematyki - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

mgr Ewa Terlecka

 

Nauczyciel informatyki - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

mgr inż. Bartłomiej Bankert

 

 

Nauczyciel chemii  - szkoła ponadpodstawowa

dr inż. Ludwik Tarachowicz

 

Nauczyciel biologii - szkola podstawowa i ponadpodstawowa

mgr inż. Joanna Kiedrowska

 

Nauczyciel kompetencji społecznych- szkoła ponadpodstawowa

mgr Katarzyna Pyda

 

Psycholog - Zajęcia integracyjne / Warsztaty rozwijające kreatywność

mgr Marta Macierzyńska

 

 

   

Facebook