Koordynator LCNK Człuchów

 opiekun metodyczno-pedagogiczny

mgr inż. Sylwia Rekowska

 

 

Nauczyciel matematyki, poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny

mgr Ewa Terlecka

 

Nauczyciel informatyki, poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny

mgr inż. Bartłomiej Bankert

 

 

Nauczyciel chemii i biologii, poziom ponadgimnazjalny

mgr inż. Janusz Cichowski

 

Nauczyciel kompetencji społecznych , poziom gimnazjalny

mgr Katarzyna Pyda

 

Zajęcia integracyjne / Warsztaty rozwijające kreatywność

mgr Marta Macierzyńska

 

 

   

Facebook