Organizujemy wyjazd na spotkanie akademickie na Akademii Pomorskiej w Słupsku na następujące zajęcia dla uczniów klas VII i VIII oraz uczniów gimnazjum:

fizyka

 

Fizyka w grach

 

zapisy w formie elektronicznej - e mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dokumenty do pobrania 

 

 

informatyka

LEGOratorium, inaczej LEGO Laboratorium

zapisy w formie elektronicznej - e mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania 

 

Uczniów zainteresowanych wyjazdem proszę o informację na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz o rejestrację w formie elektronicznej pod adresem jak wyżej.

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy zainteresowanych fizyką uczniów do udziału w kursach e-learningowych: 

 Rekrutacja na kursy e-learningowe odbywa się przez formularz zgłoszeniowy https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

 Jednocześnie przypominamy o trwającym naborze i zachęcamy do udziału w spotkaniach akademickich z fizyki: 

 Rekrutacja prowadzona jest również elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

 

 

Planujemy wyjazd na spotkania akademickie w kwietniu lub maju.

Lista dostępnych spotkań w ramach zajęć projektu znajduje się pod adresem https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Proszę uczestników projektu o zapoznanie się z tematyką spotkań i o informację, które zajęcia Was najbardziej interesują, która uczelnia i termin.

Propozycje proszę przesłać na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Serdecznie zapraszamy uczniów objętych wsparciem w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" zaproszenia na spotkanie autorskie z poetką Ewą Lipską
które odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 10.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.

Bardzo liczymy na  Państwa pomoc w rozpowszechnieniu informacji, szczególnie wśród uczniów objętych wsparciem w obszarze kompetencji społecznych. 

 

Zapraszamy serdecznie. 

Szczegóły spotkania oraz zasady zapisów znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie projektu:
https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=66 

 

 

 

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" - szczegóły organizacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:  https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1508/

Czy pamiętacie, że każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2018/2019 może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. 
Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. 
Formularz już jest dostępny na portalu Zdolni z Pomorza‼️https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1502

 

 

 

 

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Człuchowie organizuje dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl NOTRE DAME DE PARIS. Spektakl odbędzie się 2 marca 2019r. o godz. 15:00. Informacja o spektaklu.

 

 

 

Wyjazd z Człuchowa o godz. 11:00, a powrót ok.21:30, miejsce zbiórki przy ZSGiO ul. Kusocińskiego 1, Człuchów. 

Chętnych na wyjazd proszę o zgłoszenia na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pod numerem tel. 598342507 do dnia 22 lutego 2019r.

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do opiekuna zgody na wyjazd.

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania  II etapu powiatowego PLZ. Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego  powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. po wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. Rozwiązanie każdego zadania należy zamieścić w oddzielnym pliku.

Od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r.
 rozwiązania przesyłane poprzez formularz będą podlegały ocenie konkursowej.

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem wypełniamy od początku formularz i zamieszczamy wszystkie pliki rozwiązań.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ , które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 505 920 645.

 28 stycznia rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Już od dziś jednak uczestnicy konkursu mogą zapoznać się ze sposobem działania formularzy, przy pomocy których będą przesyłać rozwiązania zadań. 

Formularz można wielokrotnie testować do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. 

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. 

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Każde wypełnienie formularza jest zapisywane oddzielnie, więc za każdym razem należy wpisać wszystkie dane i dołączyć wszystkie pliki rozwiązań - również te, które były już wcześniej przesłane.

 

Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Obóz naukowy odbędzie się w ferie w dniach 10 -16 lutego 2019 r. w malowniczej górskiej miejscowości Biały Dunajec.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom istotnych informacji dot. zimowego obozu naukowego. Poniżej przesyłamy link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 Link do formularza rekrutacyjnego (mamy 40 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),

  • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
  • regulamin obozu naukowego.

 https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1470/zimowy-oboz-naukowy-w-gorach---rekrutacje-czas-zaczac-

 1.Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

  • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 stycznia 2019 r. ,
  • złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 stycznia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK –jest to bardzo krótki formularz.

Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia– proszę nie przesyłać informacji.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 14.01.2019 r.

1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

2.Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

3. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

4. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

Z uwagi na fakt, że zimowy obóz naukowy jest nową formą wsparcia dla uczniów realizowaną w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, nie mamy za wiele czasu na proces rekrutacji, ale jesteśmy przekonani, że będzie zainteresowanie wśród uczniów tak atrakcyjną formą wsparcia.

W razie pytań  zachęcamy do kontaktu. Karolina Krzemińska Departament Edukacji i Sportu Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. 58 32 68 418

 

 

W ramach programu "Zdolni z Pomorza Uniwersytet Gdański" organizujemy kurs e-learningowy pt. Najchłodniejsze substancje na ziemi  oraz latające pociągi czyli w grupie siła.

W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:
1. Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?
2. Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika pór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?
3. Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?


Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.Plan:
1. Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej
2. Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności
3. Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis
4. Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek
5. „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda
6. Co to jest nadciekłość?
7. O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości
8. Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości
9. Więcej o mechanice kwantowej… 

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Rozpoczęcie nastąpi 21 stycznia 2019 r. Na początku każdego tygodnia  pojawi się nowa lekcja (z wyłączeniem przerwy świątecznej). Serdecznie zapraszamy do udziału.

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 14 stycznia na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

Fot. ©Depositphotos/Georgii Dolgykh
   

Facebook