Co wspólnego ma drzewo genealogiczne z rekrutacją? Skąd się bierze prąd i jak go wykorzystać? Co to są chmury obliczeniowe? Jakie reakcje zachodzą w roztworach wodnych? W co grają ludzie-czyli o zabawie (trochę poważniej)? Przygotowaliśmy dla Was nowe ankiety, w których możecie zdecydować, jakiej tematyce mają być poświęcone spotkania organizowane przez pomorskie uczelnie w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Uczelnie przygotowały po kilka tematów spotkań. Twoim zadaniem jest wybranie jednego tematu, któremu poświęcone zostanie spotkanie akademickie na danej uczelni. Na Twój głos czekamy do 3 października (środa).

Poniżej zamieszczamy linki do ankiet dotyczących spotkań akademickich z poszczególnych dziedzin. 

chemia 

 
 
 
 

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione formularze zgłoszeniowe do Konkursu projektów „Zdolni z Pomorza” oraz Pomorskiej Ligii Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”.

 Poniżej przesyłamy linki do artykułów, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz linki do formularzy zgłoszeniowych:

 Konkurs projektów: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1424

 Pomorska Liga Zadaniowa: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1420

 

Przypominamy, że w przyszłorocznym naborze stypendialnym pod uwagę brana będzie m.in. aktywność ucznia w regionalnych formach wsparcia.

 

Uczniów zainteresowanych udziałem w ww konkursach proszę o zgłoszenia na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 598342507.

 

 

 Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla: 

- uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, 

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia
- chemia
- fizyka
- informatyka
- matematyka
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

W dalszej części artykułu publikujemy regulamin i harmonogram konkursu.

 

W sobotę 22 września 2018r. w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2

  • o godz. 10:00 w sali nr 30 odbędzie się Test Uzdolnień Kierunkowych, dla uczniów z obszarów: matematyka, informatyka, fizyka; test trwa 90 minut

  • o godz. 10:00 w sali nr 2 odbędzie się prezentacja projektów kwalifikacyjnych dla uczniów z obszarów: biologia, chemia i kompetencje społeczne, prezentacja projektu max 10 minut dla uczestnika.

 

  Uczniowie chętni na spotkania akademickie i inne wyjazdy proszę, aby chęć wyjazdu zgłaszali telefoniczne  598342507 lub na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gdy zbierze się grupa chętnych, zorganizujemy wspólny wyjazd. Jednocześnie informuję, że uczniowie mogą we własnym zakresie uczestniczyć w spotkaniach akademickich, konferencjach, warsztatach, itp, wówczas zwracamy koszt dojazdu uczestnika środkami komunikacji publicznej.

  Uczniowie chętni na spotkania akademickie i inne wyjazdy proszę, aby chęć wyjazdu zgłaszali telefoniczne  598342507 lub na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gdy zbierze się grupa chętnych, zorganizujemy wspólny wyjazd. Jednocześnie informuję, że uczniowie mogą we własnym zakresie uczestniczyć w spotkaniach akademickich, konferencjach, warsztatach, itp, wówczas zwracamy koszt dojazdu uczestnika środkami komunikacji publicznej.

Jeżeli interesują cię medycyna tropikalna i hiperbaryczna, to Gdański Uniwersytet Medyczny przygotował specjalną propozycję. Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie akademickie w ramach systemu Zdolni z Pomorza poświęcone będzie tym właśnie
dziedzinom, a odbędzie się już 6 października 2018 r. w wyjątkowym miejscu - w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. 

Spotkanie akademickie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Podczas wydarzenia uczniowie szkół ponadpodstawowych zapoznają się z chorobami pasożytniczymi, tropikalnymi oraz metodami diagnostycznymi i profilaktyką, jak też leczeniem różnych jednostek chorobowych w komorach hiperbarycznych.


W pierwszej części uczniowie wysłuchają wykładu na temat wirusowych chorób tropikalnych o wzrastającym znaczeniu w dobie XXI wieku: wirus denga, Zika, Chikungunya, gorączka zachodniego Nilu. W drugiej części wykładu o zastosowaniu komór hiperbarycznych w leczeniu różnych jednostek chorobowych w tym zakażeń bakteriami beztlenowymi, zatrucia tlenkiem węgla, zatorów gazowych lub choroby dekompresyjnej u nurków.

W Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT /GUMed - Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, odbędzie się prezentacja dostępnego sprzętu m.in. kesony, medyczne komory hiperbaryczne. Natomiast podczas ćwiczeń w salach dydaktycznych Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z biologią pasożytów, epidemiologią jak też metodami stosowanymi w diagnostyce zarażenia zarodźcem malarii (Plasmodium spp.) czy Leishmania spp., Entamoeba histolytica, Schistosoma spp.).

Rekrutacja na spotkanie akademickie trwa do 28 września 2018 roku.

Wykład odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku o godzinie 8.30 w budynku głównym Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Po wykładzie odbędą się ćwiczenia laboratoryjne w salach dydaktycznych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii oraz w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT/GUMed - Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Chęć udziału w Spotkaniu Akademickim należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Michał Pikulski).

Uczestnik, po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w spotkaniu, otrzyma do uzupełnia dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklarację, oświadczenie, formularz danych uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja lokalnego opiekuna!Uczniowie chętni na wyjazd proszę o zgłoszenie telefoniczne  598342507 lub na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gdy zbierze się grupa chętnych na wyjazd zorganizujemy wspólny wyjazd. Jednocześnie informuję, że uczniowie mogą we własnym zakresie uczestniczyć w spotkaniach akademickich, wówczas zwracamy koszt dojazdu uczestnika środkami komunikacji publicznej.

06 października 2018 roku odbędzie się Spotkanie Akademickie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" na  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - Instytut Morski i Tropikalny w Gdyni, przy ulicy Powstania Styczniowego 9b.

Informacja o spotkaniu

Program spotkanie

   

Facebook