Uroczysta Inauguracja wsparcia  szczególnie uzdolnionych uczniów powiatu człuchowskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” odbyła się 22 listopada 2017r. w auli Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Na uroczystości byli obecni: Pan  Piotra Bojko z Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego Projektu Zdolni z Pomorza, Dyrektor POEKSiTu Władysław Strojk –  odpowiedzialny za zarządzanie projektem w części obejmującej zadania partnera, Dyrektor Poradni Psycholoczno-Pedagogicznej Marzena Kroplewska, Pani Wizytator KO Barbara Leśniewska, dr Stanisław Domachowski z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na odległość z PG, dyrektorzy szkół powiatu człuchowskiego, nauczyciele uczestniczący w projekcie, rodzice i uczniowie – uczestnicy projektu.

Gości, rodziców i uczniów  przywitała Pani Sylwia Rekowska pełniąca funkcję lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego w projekcie słowami:

„Dzisiejsza inauguracja wsparcia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” jest już 7  z kolei. Zajęcia z uczniami zdolnymi w człuchowskim LCNK prowadzone są od 2011 roku.

Projekt „Zdolni z Pomorza” stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe, szkoły wyższe , Samorząd Województwa .

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia  umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych.

W ramach wsparcia uczestnicy będą brać udział w

 • zajęciach pozalekcyjnych;
 • warsztatach rozwijające kreatywność dzielące się na zajęcia integracyjne i tematyczne warsztaty psychologiczne;
 • udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne
 • udział w spotkaniach akademickich
 • udział w kółkach olimpijskich,
 • kursach e-learningowych,
 • udział w lidze zadaniowej i konkursie projektów;
 • udział w konferencjach naukowych
 • warsztatach specjalistycznych
 • obozach naukowych
 • spotkaniach autorskich i DKF
 • stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia :(wizyty w zakładach pracy, wycieczki do parków naukowo-technologicznych; spotkania z naukowcami i pracodawcami)

W bieżącym roku szkolnym w projekcie „Zdolni z Pomorza” uczestniczy 64 uczniów powiatu człuchowskiego, w tym do projektu dołączyło 34 nowych utalentowanych uczestników. Oprócz wsparcia z obszaru matematyki, informatyki i fizyki po raz pierwszy wsparciem objęci zostali uczniowie z obszarów chemii, biologii i kompetencji społecznych.”

Pan Piotr Bojko opowiedział w kilku słowach o projekcie,  wsparciu uczniów, zachęcił do korzystania z różnych form wsparcia przedstawiając wiele zdjęć przedstawiających zarówno młodzież w laboratoriach i pracowniach uczelnianych podczas spotkań akademickich, zajęć w ramach I Konferencji Uczniowiskiej,  obozów naukowych i wiele innych.

Pan Władysław Strojk i Pani Barbara Leśniewska pogratulowali uczniom uczestnictwa w projekcie i życzyli wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy.

Kolejnym punktem spotkania inauguracyjnego był wykład Pana dr Stanisława Domachowskiego pt.: Układy równań liniowych”. Wykład był bardzo ciekawy i interesujący.

Na zakończenie opiekun omówił sprawy organizacyjne i młodzież przeszła do sal ze swoimi nauczycielami w celu uzgodnienia terminów spotkań.

 

18 listopada 2017r. grupa uczestników projektu uczestniczyła w I Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską. Tematem przewodnim konferencji była "Sztuczna inteligencja". Po wykładzie wprowadzającym, który wygłosił Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, uczniowie podzielili się na grupy przedmiotowe: informatyka, fizyka,chemia, biologia i kompetencje społeczne. Podczas spotkań grupowych odbywały się prezentacje tematyczne przygotowane i przedstawione przez uczestników projektu. Poruszane zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji były bardzo ciekawe. W czasie przerwy można było zwiedzać stanowiska firm i kół naukowych.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędą się kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański. Spotkanie akademickie umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym poznanie środowiska akademickiego, zaplecza technicznego uczelni oraz aktualnego stanu rozwoju poszczególnych dziedzin nauki. Każde spotkanie obejmuje 6 godzin dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów/laboratoriów. W przerwach przewidziano poczęstunek dla uczestników oraz atrakcyjne formy aktywności fizycznej.
 

2 grudnia zapraszamy gimnazjalistów na spotkanie akademickie:
 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na spotkania akademickie:
 

Zgłoszenie na spotkania akademickie

 

Aby zostać uczestnikiem spotkania akademickiego z matematyki, fizyki lub informatyki należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza rejestracyjnego.  Rejestracja rozpoczyna się 14 listopada 2017 i trwa do 25 listopada do godziny 20.00. Rejestracja na spotkania akademickie z kompetencji społecznych odbywa się przez stronę https://zdolnizpomorza.konfeo.com/pl/groups i trwa do 25 listopada 2017 do godziny 20.00


 Warsztaty odbędą się w dniach:

 

- poziom szkoła podstawowa i gimnazjum - 27 listopada 2017r. g. 16:00-18:15 sala nr 19

 

- poziom ponadgimnazjalny - 29 listopada 2017r. g. 16:00-18:15 sala nr 19

 

 


2 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim  odbędą się kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański. Tym razem zapraszamy uczniów na spotkania z matematyki, fizyki, informatyki i kompetencji społecznych. Przygotowaliśmy następujące tematy:

 

 1. "Fraktale – drobniej, coraz drobniej" - matematyka poziom G
 2. "Statystyka – czyli pojęcie, którego wszyscy używają, a (prawie) nikt nie wie co to jest" - matematyka poziom PG.
 3. "Czy prawda ekranu istnieje?" -informatyka poziom PG.
 4. "Jak badamy wszechświat?" - fizyka poziom PG.
 5. "Buntownicy, skandaliści, wariaci - czyli oblicza artystycznego radykalizmu" - kompetencje społeczne poziom PG

 

 Na stronie  https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania   uruchomiono rejestrację na ww spotkanie.

 

Zakończenie rejestracji nastąpi 25 XI o godzinie 20.00. Spotkania rozpoczną się o godzinie 10.00 na informatyka) oraz na Wydziale Filologicznym (kompetencje społeczne).

 Proszę po zarejestrowaniu zgłosić chęć wyjazdu w człuchowskim LCNK  w celu zorganizowania wspólnego wyjazdu pod nr tel. 598342507 lub na spotkaniu 22.11.2017r.

 



 Wyjazd:

18.11.2017 g. 6:50 , zbiórka przy LO ul. Kusocińskiego

 

Miejsce wydarzenia:

placeIco-bw.pngAuditorium Novum. Politechnika Gdańska, Siedlicka 2, Gdańsk

Sprawdź dojazd

Termin:

calenderIco-bw.png18.11.2017, 09:30 - 15:30

 

Szanowni Państwo,

 w roku szkolnym 2017/2018 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 Kółka olimpijskie obecnie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

 Kółko olimpijskie z matematyki (klasa VII i klasy gimnazjalne)

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji na kółka olimpijskie dostępne są na stronie: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza w zakładce „Kółka olimpijskie”.

 Wkrótce uruchomione zostaną również kółka olimpijskie z przedmiotu chemia:

 Kółko olimpijskie z chemii (klasa VII i klasy gimnazjalne)

O uruchomieniu rekrutacji na kółka olimpijskie z chemii powiadomię Państwa odrębnym mailem.

 

Z poważaniem,

Barbara Wikieł

Uczestnicy projektu, którzy zgłosili chęć udziału w Uczniowskiej Konferencji Naukowej zostali już zarejestrowani.

 Ponadto proszę o wypełnienie i dostarczenie deklaracji   http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf  do sekretariatu ZSA, ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów.

 Wyjazd:

18.11.2017 g. 6:50 , zbiórka przy LO ul. Kusocińskiego

 

Miejsce wydarzenia:

placeIco-bw.pngAuditorium Novum. Politechnika Gdańska, Siedlicka 2, Gdańsk

Sprawdź dojazd

Termin:

calenderIco-bw.png18.11.2017, 09:30 - 15:30

 

 Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, który wygłosi wybitny znawca tematu sztucznej inteligencji, pracownik Politechniki Gdańskiej – prof. Krzysztof Goczyła. Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednej z pięciu sesji przedmiotowych, dotyczących biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz kompetencji społecznych. Każda sesja składać się będzie z wykładu naukowca, po którym zostanie wygłoszonych sześć krótkich referatów uczniowskich. Spośród wielu zgłoszeń moderatorzy dokonali wyboru najciekawszych tematów i właśnie te, najlepiej zapowiadające się wystąpienia, usłyszymy podczas konferencji.

 

Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy to nie tylko wykłady, to przede wszystkim szansa na spotkanie swoich rówieśników, dla których nauka jest pasją, a także bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni. Tego dnia specjalnie dla uczestników konferencji otwarte zostaną nowoczesne laboratoria Politechniki Gdańskiej, swoje dokonania zaprezentują koła naukowe działające na tej uczelni oraz instytucje prowadzące działalność naukowo-edukacyjną. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję bliższego poznania oferty edukacyjnej gospodarzy spotkania – Politechniki Gdańskiej.

 

Dodatkowo podczas przerwy zapewnione będą inne atrakcje naukowe, m.in. dostępne będą stoiska uczelni i partnerów wydarzenia oraz sesja posterowa. Dla uczestników konferencji zapewniony będzie katering.