✒️22 stycznia
- z matematyki dla uczniów szkół podstawowych (Akademia Pomorska w Słupsku),
- z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Akademia Pomorska w Słupsku),
- z biologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Gdański Uniwersytet Medyczny),
✒️29 stycznia
- z informatyki dla uczniów szkół podstawowych (PJATK Gdańsk),
- z fizyki dla uczniów szkół podstawowych (Uniwersytet Gdański),
✒️5 lutego
- z chemii dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Politechnika Gdańska),
- z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych (PJATK Gdańsk),
- z biologii dla uczniów szkół podstawowych (Uniwersytet Gdański).
 
Informacje dotyczące terminów spotkań i zapisy na stronie --> https://zdolnizpomorza.pl/.../spotkania-akademickie...
 
 
Informujemy, że Politechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na kursy e-learningowe dla uczniów szkół podstawowych (z fizyki) oraz ponadpodstawowych (z chemii, matematyki i fizyki).
Zachęcamy Was do zapoznania się z aktualną ofertą tych kursów na stronie internetowej „Zdolni z Pomorza”.
Fot. ©Depositphotos/lilia

Konkurs Projektów „Zdolni z Pomorza” 2021/2022

 

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie i w tym zespole opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zostanie zaprezentowany podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i oceniony przez komisję.

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Skan wypełnionego zgłoszenia projektu podpisanego przez opiekuna zespołu (opiekunem zespołu jest nauczyciel prowadzący zajęcia) powinien zostać przesłany na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21 listopada 2021r. Wydłużono termin do 4.12.2021r.

Zapraszamy na zdalne spotkanie akademickie z fizyki oraz informatyki 4.12.2021 r.

W dniu 4.12.2021 r. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkania akademickie z fizyki oraz informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

Fizyka

Temat: Konstruujemy refraktometr

Opis: Współczynnik załamania światła i jego rola w funkcjonowaniu przyrządów optycznych oraz w kształtowaniu pola światła w atmosferze i morzu – to tematyka wykładowej części spotkania.

W części warsztatowej tworzymy zestawy pomiarowe do wyznaczania współczynnika załamania światła w materiałach ciekłych i stałych. W części rachunkowej spotkania doskonalimy umiejętności rozwiązywania zadań z optyki, w których istotną rolę pełni współczynnik załamania.

Informatyka

Temat: Tworzenie aplikacji mobilnych w Android Studio, przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku

Opis: Wykład umożliwi zapoznanie się ze strukturą oraz możliwościami platformy Android Studio. Omówione zostanie najbardziej popularne środowisko jakim jest Android Studio. Uczniowie zostaną przeprowadzeni przez proces instalacji środowiska oraz uruchomienia emulatora na telefonie i w środowisku. Podczas zajęć praktycznych utworzymy 2 aplikacje, które pozwolą szybko zapoznać się ze środowiskiem oraz emulatorem aplikacji. Projektem końcowym będzie napisanie prostej gry na telefon przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach e-lerningowych organizowanych w ramach Projektu Zdolni z Pomorza. Oto nowe oferty kursów z biologii przygotowane na pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022:

Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. zostaną uruchomione kursy e-learningowe z zakresu informatyki - w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Kursy dedykowane będą uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 Dla uczestników zostały przygotowane kursy e-learningowe z następującej tematyki:

 1)    Algorytmy i struktury danych

2)    Podstawy matematyki wyższej

3)    Programowanie Rzeczywistości Wirtualnej (VR) w środowisku Unity

4)    Programowanie w języku C#

5)    Programowanie w języku Java

6)    Wprowadzenie do systemów kontroli wersji na przykładzie GIT

7)    Unity I

8)    Unity II

9)    Adobe Photoshop

10)  Adobe Premiere

11)  Adobe Ilustrator

12)  Wprowadzenie do modelowania 3D z użyciem Blendera

13)  Wprowadzenie do druku 3D

14)  Wstęp do Sztucznej Inteligencji

15)  Programowanie skryptowe

16)  Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

17)  LaTeX

18)  Aplikacje baz danych

 Zapisy oraz warunki uczestnictwa:

Aby wziąć udział w kursach należy przesłać mailowo zgłoszenie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a następnie dostarczyć (osobiście lub listownie) komplet dokumentów rekrutacyjnych (w załączniku).

Uwaga: Uczestnik uzyska dostęp do kursów po spełnieniu powyższych dwóch kryteriów - mailowym zgłoszeniu oraz dostarczeniu na Uczelnię dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej.

Terminy zapisów:

Zapisy mailowe na kursy będą przyjmowane do  30 listopada 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej należy składać osobiście w PJATK 80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55 lub przesyłać drogą pocztową do dnia  30 listopada 2021 r.  Po wpłynięciu dokumentów otrzymają Państwo wiadomość z dostępem do kursu. 

O możliwości uczestnictwa w kursach decyduje data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia.

1. Regulamim rekrutacji 

2. Regulamin uczestnictwa

3. Dokumenty rekrutacyjne

4. Regulamin e-learningu

 

 

27.11.2021 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy

Temat: Mikrokontrolery

W ramach zajęć, uczniowie zostaną zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp   układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś programować kodem napisanym w języku C.

 11.12.2021 r. - Informatyka poziom podstawowy

Temat: Warsztaty podstaw elektroniki i robotyki z Arduino

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z elektroniką i programowaniem w Scratchu i języku C. W ramach spotkania zbudujemy działające układy elektroniczne z wykorzystaniem ledów, rezystorów, silników krokowych czy serwomechanizmów. 

 08.01.2022 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy


Temat: Arduino i Ruch

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę, jak zamienić sygnał elektryczny na ruch. Poznają podstawy elektroniki, programowania w C, by zrealizować praktyczne projekty z wykorzystaniem silniczków, serwomechanizmów i Arduino.

Do pobrania

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniach akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zobowiązani są do przyniesienia na spotkanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów. Na dokumentach powinien znajdować się podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica / opiekuna prawnego.

  1. Dokumenty dla uczestnika projektu PDF
  2. Wyjaśnienie dotyczące klasyfikacji DEGURBA (dotyczy pkt. 22 w formularzu zakres danych osobowych) PDF

Regulamin rekrutacji – Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Konkurs Projektów „Zdolni z Pomorza” 2021/2022

 

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie i w tym zespole opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zostanie zaprezentowany podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i oceniony przez komisję.

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Skan wypełnionego zgłoszenia projektu podpisanego przez opiekuna zespołu (opiekunem zespołu jest nauczyciel prowadzący zajęcia) powinien zostać przesłany na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21 listopada 2021r. Wydłużono termin do 4.12.2021r.

Stos książek

Zapraszamy uczennice, uczniów, nauczycielki i nauczycieli Pomorza na „Lekcje myślenia” oraz „Rozwijanie kompetencji społecznych”.

Weekendy z Nauką odbędą się we Władysławowie, nad samym morzem, w Willi POMORZANKA.

Czekają Was niezapomniane chwile podczas zgłębiania różnych tajemnic, poznawania tajników nagrywania filmów, wieczorów z grami planszowymi itp.

Poznacie nowych ciekawych ludzi i... siebie.

Terminy Weekendów z Nauką
19-21.11.2021 r. – Lekcje myślenia
26-28.11.2021 r. – Rozwijanie kompetencji społecznych

By wziąć udział w jednym z Weekendów z Nauką należy:
* nauczycielka/nauczyciel – wypełnić i podpisać dokumenty oraz formularz rekrutacyjny;
*uczennica/uczeń – wypełnić i podpisać dokumenty oraz formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletnia uczennica/uczeń, a w imieniu *uczennicy/ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczennica/uczeń są podopiecznymi);

• skan wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentacją przesłać niezwłocznie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., natomiast

• oryginał wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami złożyć w wersji papierowej do 15 listopada 2021 r. (poniedziałek):

• w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14 do godz. 15:30
lub
• przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Weekend z Nauką – Zdolni z Pomorza” na adres Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14.

Informacji na temat Weekendów z Nauką udziela Urszula Kornas-Krzyżykowska z Centrum Edukacji Nauczycieli, koordynatorka Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego:
tel. 58 34 04 107,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach Weekendu z Nauką zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników Weekendu z Nauką, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu. W dwóch Weekendach z Nauką może wziąć udział 100 uczestników.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Weekendów z Nauką
Zasady rekrutacji
Szacowane liczby uczestników
Formularz rekrutacyjny dla Nauczyciela
Formularz rekrutacyjny dla Ucznia

   

Facebook