W roku szkolnym 2019/20 w LCNK w Człuchowie zajęcia będą odbywały się w następujących grupach:

 1. biologia poziom szkoła podstawowa - prowadzący J.Cichowski
 2. informatyka poziom szkoła podstawowa - prowadzący B.Bankert
 3. informatyka poziom szkoła ponadpodstawowa - prowadzący B.Bankert
 4. chemia poziom ponadpodstawowy - prowadzący J.Cichowski
 5. kompetencje społeczne poziom ponadpodstawowy - prowadzący - K.Pyda
 6. matematyka poziom szkoła podstawowa - prowadzący E.Terlecka
 7. matematyka poziom szkoła podstawowa/ponadpodstawowa - prowadzący E.Terlecka
 8. matematyka poziom ponadpodstawowy - prowadzący E.Terlecka

Poniżej lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2019/20.

Lista rankingowa uczestników projektu w roku szk. 2019/20

Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

 W okresie ferii zimowych organizujemy na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

 Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020

2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

 Poniżej link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 • link do formularza rekrutacyjnego (mamy 80 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),
 • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
 • regulamin obozu naukowego. 

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1606/rusza-rekrutacja-na-zimowe-obozy-naukowe-

 1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

 • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 17 listopada 2019 r.,
 • złożyć wersje papierową formularza do dnia 19 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK – jest to bardzo krótki formularz. Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia – proszę nie przesyłać informacji. Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 20 listopada 2019 r.

 3. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

 4. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

5. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

 6. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

W dniach 9-13 września 2019r. człuchowska grupa uczestników projektu Zdolni z Człuchowa - Powiat Człuchowski zdobywała, wiedzę i umiejętności na warsztatach naukowych zorganizowanych przez Uniwersytet Gdańskim. Program zajęć był bardzo napięty. Poza zajęciami na terenie uniwersytetu uczniowie obejrzeli spektakl w Teatrze Muzycznym "Hairspray", zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

  

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem "Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości", która odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych – w murach Politechniki Gdańskiej, w sobotę 16 listopada br. od godz. 9.30.

 Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej  do 30 września br. przez stronę Zdolnych z Pomorza, PBW w Gdańsku lub bezpośrednio:
https://evenea.pl/event/pbwgdansk38/

 Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65  oraz na stronie organizatora III PUKN - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: www.pbw.gda.pl

W roku szkolnym 2019/2020 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 Kółka olimpijskie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

 

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 4 października 2019 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Zajęcia kółek olimpijskich odbywają się w wybrane soboty, spotkania trwają jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się 30 godzin zajęć.

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek planowane jest w drugiej połowie października.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie najpóźniej na pierwszych zajęciach.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów, którzy złożyli arkusze nominacji aplikujące do udziału w projekcie od roku szkolnego 2019/20.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 11 września o godzinie 16:30 w sali nr 2 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów.

Wyjazd na Pomorskie Warsztaty Naukowe planowany organizowany jest w dniu 8 września 2019r. przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Człuchowie.

Wyjazd z Człuchowa 08.09.2019r. o godz. 14:00 , a powrót 13.09.2019r.ok.18:00.

Miejsce zbiórki przy ZSGiO ul. Kusocińskiego 1, Człuchów.

Opiekunem grupy jest Pan Janusz Cichowski.

 

Na stronie internetowej https://www.mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=warsztaty  znajdują się informacje dotyczące organizacji warsztatów i pojawiają się tam też nowe informacje. Pytania dotyczące warsztatów proszę kierować na email podany na stronie organizatora warsztatów  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na stronie warsztatów znajduje się  komplet dokumentów, które uczeń musi zabrać ze sobą na wyjazd.

Są jeszcze wolne miejsca. Proszę o informację, gdyby  ktoś jeszcze chciał uczestniczyć  w warsztatach.

8 września 2019r. grupa uczniów pod opieka Pana Janusza Cichowskiego wyruszy na warsztaty naukowe organizowane przez Uniwersytet Gdański. Przez tydzień będą zdobywać wiedzę i dobrze się bawić. 

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników jest bezpłatne.

Więcej informacjo o warsztatach pod adresem https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=warsztaty

Plan warsztatów 

 

Jeżeli ktoś z uczestników projektu chciałby uczestniczyć w warsztatach proszę  o kontakt z opiekunem projektu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Facebook