W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania  II etapu powiatowego PLZ. Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego  powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. po wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. Rozwiązanie każdego zadania należy zamieścić w oddzielnym pliku.

Od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r.
 rozwiązania przesyłane poprzez formularz będą podlegały ocenie konkursowej.

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem wypełniamy od początku formularz i zamieszczamy wszystkie pliki rozwiązań.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ , które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 505 920 645.

 28 stycznia rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Już od dziś jednak uczestnicy konkursu mogą zapoznać się ze sposobem działania formularzy, przy pomocy których będą przesyłać rozwiązania zadań. 

Formularz można wielokrotnie testować do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. 

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. 

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Każde wypełnienie formularza jest zapisywane oddzielnie, więc za każdym razem należy wpisać wszystkie dane i dołączyć wszystkie pliki rozwiązań - również te, które były już wcześniej przesłane.

 

Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Obóz naukowy odbędzie się w ferie w dniach 10 -16 lutego 2019 r. w malowniczej górskiej miejscowości Biały Dunajec.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom istotnych informacji dot. zimowego obozu naukowego. Poniżej przesyłamy link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 Link do formularza rekrutacyjnego (mamy 40 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),

  • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
  • regulamin obozu naukowego.

 https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1470/zimowy-oboz-naukowy-w-gorach---rekrutacje-czas-zaczac-

 1.Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

  • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 stycznia 2019 r. ,
  • złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 stycznia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK –jest to bardzo krótki formularz.

Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia– proszę nie przesyłać informacji.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 14.01.2019 r.

1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

2.Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

3. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

4. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

Z uwagi na fakt, że zimowy obóz naukowy jest nową formą wsparcia dla uczniów realizowaną w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, nie mamy za wiele czasu na proces rekrutacji, ale jesteśmy przekonani, że będzie zainteresowanie wśród uczniów tak atrakcyjną formą wsparcia.

W razie pytań  zachęcamy do kontaktu. Karolina Krzemińska Departament Edukacji i Sportu Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. 58 32 68 418

 

 

W ramach programu "Zdolni z Pomorza Uniwersytet Gdański" organizujemy kurs e-learningowy pt. Najchłodniejsze substancje na ziemi  oraz latające pociągi czyli w grupie siła.

W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:
1. Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?
2. Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika pór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?
3. Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?


Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.Plan:
1. Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej
2. Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności
3. Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis
4. Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek
5. „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda
6. Co to jest nadciekłość?
7. O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości
8. Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości
9. Więcej o mechanice kwantowej… 

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Rozpoczęcie nastąpi 21 stycznia 2019 r. Na początku każdego tygodnia  pojawi się nowa lekcja (z wyłączeniem przerwy świątecznej). Serdecznie zapraszamy do udziału.

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 14 stycznia na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

Fot. ©Depositphotos/Georgii Dolgykh

Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. W konkursach wzięło udział blisko 6000 osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Z naszego LCNK do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

1. Nina Klin - biologia

2. Natan Łączkowski - matematyka

3. Dawid Ciepliński - informatyka

GRATULUJEMY!!! I życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało ponad 1100 uczniów. Po analizie zadań konkursowych Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym, w poszczególnych typach konkursów. Dodatkowo Komitet podjął decyzję o anulowaniu zadania 4 w konkursie z matematyki oraz zadania 3 w konkursie z fizyki. Zadania te - przygotowane przez ekspertów - wykraczały ponad podstawę programową, co nie było zgodne z Regulaminem Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie z matematyki wynosi 24, a w konkursie z fizyki 21 punktów.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

 Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim jej wydrukowaniu - plik PDF do pobrania.

 na adres:

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Poniatowskiego 4 a

76-200 Słupsk

 

z dopiskiem "PLZ Zdolni z Pomorza".


Wymagana dokumentacja:

– deklaracja uczestnika projektu,

– zakres danych osobowych uczestnika projektu,

– dwa oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych,

– oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

 

Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w spotkaniu akademickim jest rejestracja elektroniczna na uczelni, następnie należy pobrać i wypełnić dokumenty, a następnie zabrać je na to spotkanie.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie lokalnego opiekuna o chęci wyjazdu za pośrednictwem email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub telefonicznie 598342507. Należy również dostarczyć zgodę na wyjazd podpisaną przez rodzica.

Wyjazd godz. 7:00. Miejsce zbiorki LO ul. Kusocińskiego 1, Człuchów

 

17. Politechnika Gdańska 

8.12.2018 

uczniowie klas   VII-VIII i gimnazjalnych 
 

fizyka 

Prąd jakiego nie znamy 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Dokumenty do pobrania  

18. Uniwersytet Morski w Gdyni

8.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

fizyka

Od hałasu do muzyki

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dokumenty do pobrania 

19. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 

8.12.2018 

uczniowie klas   VII-VIII i gimnazjalnych
 

informatyka 

Praktyczne wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji z wykorzystaniem Pythona


zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(zapisy do 6.12.2018) 

Dokumenty do pobrania 

20. Uniwersytet Morski w Gdyni 

8.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

informatyka

Trochę o chmurach… obliczeniowych

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Dokumenty do pobrania 

21. Uniwersytet Gdański

8.12.2018

uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych 

chemia

Magia chemii


REKRUTACJA ZAMKNIĘTA-BRAK WOLNYCH MIEJSC
Dokumenty do pobrania 

22. Politechnika Gdańska  

8.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych   

chemia 

Między teorią a praktyką

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Dokumenty do pobrania  

23. Uniwersytet Gdański

8.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

kompetencje społeczne

W co grają ludzie-czyli o zabawie (trochę poważniej).

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 1.12.2018) 

Dokumenty do pobrania 

Autor: Anna Kreft

 

 Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. W zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 2000 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

 Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 600 uczniów. Po analizie zadań konkursowych komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym w poszczególnych typach konkursów.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

 Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim jej wydrukowaniu - plik PDF do pobrania.

 na adres:

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Poniatowskiego 4 a

76-200 Słupsk

 z dopiskiem "PLZ Zdolni z Pomorza".


Wymagana dokumentacja:

– deklaracja uczestnika projektu,

– zakres danych osobowych uczestnika projektu,

– dwa oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych,

– oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

 

Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w projekcie Zdolni z Pomorza (tj. dyskusyjny klub filmowy, spotkanie autorskie, obóz naukowy, konkurs projektów, naukowa konferencja uczniowska) i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie.

 


Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce. 

 

Proszę kliknąć "Więcej" aby wyświetlić dalszą część artykułu, w której zamieszczone zostały pliki z listami uczestników etapu kwalifikacyjnego, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego. 

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - biologia

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - chemia

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - fizyka

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - informatyka

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - kompetencje społeczne

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - matematyka

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem drogą emaliową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 505 920 645.

W  sobotę 8 grudnia organizujemy wyjazd na spotkanie akademickie dla grupy szkoły podstawowe i gimnazjum . Uczniowie, którzy jeszcze nie zapisali się na zajęcia proszeni są o jak najszybsze zapisanie na konkretne zajęcia. Proszę również pobrać, wydrukować i wypełnić niezbędne dokumenty. Dokumenty te należy zabrać ze sobą na zajęcia. Ponadto proszę o wypełnienie zgody na wyjazd i dostarczenie w dniu wyjazdu. 

Proszę o potwierdzenie na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie  598342507 o zapisie na zajęcia. 

Politechnika Gdańska 

8.12.2018 

uczniowie klas   VII-VIII i gimnazjalnych 
 

fizyka 

Prąd jakiego nie znamy 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Dokumenty do pobrania  

18. Uniwersytet Morski w Gdyni

8.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

fizyka

Od hałasu do muzyki

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania 

19. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 

8.12.2018 

uczniowie klas   VII-VIII i gimnazjalnych
 

informatyka 

Praktyczne wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji z wykorzystaniem Pythona
 

 Zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania 

20. Uniwersytet Morski w Gdyni 

8.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

informatyka

Trochę o chmurach… obliczeniowych

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Dokumenty do pobrania 

21. Uniwersytet Gdański

8.12.2018

uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych 

chemia

Magia chemii

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 1.12.2018) 

Dokumenty do pobrania 

22. Politechnika Gdańska  

8.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych   

chemia 

Między teorią a praktyką

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Dokumenty do pobrania  

23. Uniwersytet Gdański

8.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

kompetencje społeczne

W co grają ludzie-czyli o zabawie (trochę poważniej).

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 1.12.2018) 

Dokumenty do pobrania 

W najbliższą sobotę organizujemy wyjazd na spotkanie akademickie dla grupy ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy jeszcze nie zapisali się na zajęcia proszeni są o jak najszybsze zapisanie na konkretne zajęcia. Proszę również pobrać, wydrukować i wypełnić niezbędne dokumenty. Dokumenty te należy zabrać ze sobą na zajęcia. Ponadto proszę o wypełnienie zgody na wyjazd i dostarczenie w dniu wyjazdu. Opiekunem podczas wyjazdu będzie Pani Ewa Terlecka.

 

14. Uniwersytet Gdański

1.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

matematyka

O przydatności sprzeczności, czyli dowód „nie wprost” w rozumowaniu logicznym

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 24.11.2018) 

Dokumenty do pobrania 

15. Uniwersytet Gdański

1.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

fizyka

Fizyka w fantastyce

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 24.11.2018) 

Dokumenty do pobrania 

16. Uniwersytet Gdański

1.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

informatyka

Python: definicja świata i jego interakcji

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 24.11.2018) 

Dokumenty do pobrania 

W grudniu planujemy wyjazd na spotkanie akademickie. Poniżej przedstawiam propozycje terminów, uczelni i tematów zajęć.

Proszę o  kontakt email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kto jest zainteresowany wyjazdem. Proszę o szybkie zgłaszanie chęci wyjazdu, ponieważ jest ograniczona liczba miejsc uczniów uczestniczących w zajęciach na uczelniach.

Jeżeli nie zbierze się grupa na wyjazd, informujemy, że można samodzielnie uczestniczyć w spotkaniu, wówczas zwracamy koszt biletów komunikacji publicznej.

 

13. Akademia Pomorska w Słupsku 

1.12.2018

uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych 

matematyka

Podstawy kryptografii

zapisy w formie elektronicznej - e mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dokumenty do pobrania 

14. Uniwersytet Gdański

1.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

matematyka

O przydatności sprzeczności, czyli dowód „nie wprost” w rozumowaniu logicznym

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 24.11.2018) 

Dokumenty do pobrania 

15. Uniwersytet Gdański

1.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

fizyka

Fizyka w fantastyce

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 24.11.2018) 

Dokumenty do pobrania 

16. Uniwersytet Gdański

1.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

informatyka

Python: definicja świata i jego interakcji

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 24.11.2018) 

Dokumenty do pobrania 

17. Politechnika Gdańska 

8.12.2018 

uczniowie klas   VII-VIII i gimnazjalnych 
 

fizyka 

Prąd jakiego nie znamy 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Dokumenty do pobrania  

18. Uniwersytet Morski w Gdyni

8.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

fizyka

Od hałasu do muzyki

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania 

19. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 

8.12.2018 

uczniowie klas   VII-VIII i gimnazjalnych
 

informatyka 

temat wkrótce 

 Dokumenty wkrótce 

20. Uniwersytet Morski w Gdyni 

8.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

informatyka

Trochę o chmurach… obliczeniowych

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Dokumenty do pobrania 

21. Uniwersytet Gdański

8.12.2018

uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych 

chemia

Magia chemii

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 1.12.2018) 

Dokumenty do pobrania 

22. Politechnika Gdańska  

8.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych   

chemia 

Między teorią a praktyką

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Dokumenty do pobrania  

23. Uniwersytet Gdański

8.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

kompetencje społeczne

W co grają ludzie-czyli o zabawie (trochę poważniej).

zapisy w formie elektronicznej - e-mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (zapisy do 1.12.2018) 

Dokumenty do pobrania 

24. Akademia Pomorska w Słupsku 

15.12.2018

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

matematyka

Podstawy kryptografii

zapisy w formie elektronicznej - e mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dokumenty do pobrania 

25. Akademia Pomorska w Słupsku 

15.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

fizyka

Star Wars i jak do tego ma się fizyka 

zapisy w formie elektronicznej - e mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dokumenty do pobrania  

26. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  

15.12.2018 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
 

informatyka 

temat wkrótce 

zapisy wkrótce 

27Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  

15.12.2018

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

kompetencje społeczne

 temat wkrótce

 zapisy wkrótce

   

Facebook