Uczniowie chętni na spotkania akademickie i inne wyjazdy proszę, aby chęć wyjazdu zgłaszali telefoniczne  598342507 lub na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gdy zbierze się grupa chętnych, zorganizujemy wspólny wyjazd. Jednocześnie informuję, że uczniowie mogą we własnym zakresie uczestniczyć w spotkaniach akademickich, konferencjach, warsztatach, itp, wówczas zwracamy koszt dojazdu uczestnika środkami komunikacji publicznej.

Jeżeli interesują cię medycyna tropikalna i hiperbaryczna, to Gdański Uniwersytet Medyczny przygotował specjalną propozycję. Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie akademickie w ramach systemu Zdolni z Pomorza poświęcone będzie tym właśnie
dziedzinom, a odbędzie się już 6 października 2018 r. w wyjątkowym miejscu - w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. 

Spotkanie akademickie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Podczas wydarzenia uczniowie szkół ponadpodstawowych zapoznają się z chorobami pasożytniczymi, tropikalnymi oraz metodami diagnostycznymi i profilaktyką, jak też leczeniem różnych jednostek chorobowych w komorach hiperbarycznych.


W pierwszej części uczniowie wysłuchają wykładu na temat wirusowych chorób tropikalnych o wzrastającym znaczeniu w dobie XXI wieku: wirus denga, Zika, Chikungunya, gorączka zachodniego Nilu. W drugiej części wykładu o zastosowaniu komór hiperbarycznych w leczeniu różnych jednostek chorobowych w tym zakażeń bakteriami beztlenowymi, zatrucia tlenkiem węgla, zatorów gazowych lub choroby dekompresyjnej u nurków.

W Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT /GUMed - Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, odbędzie się prezentacja dostępnego sprzętu m.in. kesony, medyczne komory hiperbaryczne. Natomiast podczas ćwiczeń w salach dydaktycznych Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z biologią pasożytów, epidemiologią jak też metodami stosowanymi w diagnostyce zarażenia zarodźcem malarii (Plasmodium spp.) czy Leishmania spp., Entamoeba histolytica, Schistosoma spp.).

Rekrutacja na spotkanie akademickie trwa do 28 września 2018 roku.

Wykład odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku o godzinie 8.30 w budynku głównym Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Po wykładzie odbędą się ćwiczenia laboratoryjne w salach dydaktycznych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii oraz w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT/GUMed - Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Chęć udziału w Spotkaniu Akademickim należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Michał Pikulski).

Uczestnik, po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w spotkaniu, otrzyma do uzupełnia dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklarację, oświadczenie, formularz danych uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja lokalnego opiekuna!Uczniowie chętni na wyjazd proszę o zgłoszenie telefoniczne  598342507 lub na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gdy zbierze się grupa chętnych na wyjazd zorganizujemy wspólny wyjazd. Jednocześnie informuję, że uczniowie mogą we własnym zakresie uczestniczyć w spotkaniach akademickich, wówczas zwracamy koszt dojazdu uczestnika środkami komunikacji publicznej.

06 października 2018 roku odbędzie się Spotkanie Akademickie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" na  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - Instytut Morski i Tropikalny w Gdyni, przy ulicy Powstania Styczniowego 9b.

Informacja o spotkaniu

Program spotkanie

 Informacja dla uczniów zainteresowanych obszarem  biologia, chemia lub kompetencje społeczne:

  • do 15 września 2018 należy złożyć projekt kwalifikacyjny ze wskazanego obszaru zgodnie ze wskazówkami;
  • 22 września 2018r. g. 10:00 w sali nr 2 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2 w Człuchowie, odbędzie się prezentacja  projektów przed komisją rekrutacyjną (plakat naukowy, prezentacja, sprawozdanie, wystąpienie; prezentacja projektu max 10 minut)
  • 30 września 2018r. ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu na stronie www.zdolni.zsa-czluchow.pl
  • sierpień-wrzesień 2018r. badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (otrzymają państwo odrębną informację z terminem badania);

Informacja dla uczniów zainteresowanych obszarem matematyka, fizyka lub informatyka:

  • 22 września 2018r. g. 10:00 w sali nr 30 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2 w Człuchowie, odbędzie się Test Uzdolnień Kierunkowych (test składa się z trzech przedmiotów matematyka, fizyka i informatyka, czas trwania testu do 90 minut);
  • 30 września 2018r. ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu na stronie www.zdolni.zsa-czluchow.pl
  • sierpień-wrzesień 2018r. badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (otrzymają państwo odrębną informację z terminem badania);

 

Informacja DLA  UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (nowych i kontynuujących)

  • listopad 2018r. – spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu (termin zostanie podany na stronie internetowej www.zdolni.zsa-czluchow.pl)
  • listopad 2018 – rozpoczęcie zajęć.

Uczniowie zainteresowani wyjazdem na

II Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową  „Zdolni z Pomorza”

proszeni są o kontakt z opiekunem projektu Panią Sylwią Rekowską pod tel. 59 83 42 507 lub elektronicznie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wyjazd będzie zorganizowany, gdy zbierze się grupa chętnych. Możliwe jest również indywidualne uczestnictwo w konferencji.

 

Warunki uczestnictwa:

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej w terminie 27 sierpnia – 10 września na stronie: www.pbw.gda.pl lub https://pbwgdansk18.evenea.pl/

Do 10 września 2018 należy dostarczyć  do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów projektowych dostępnych na stronie projektu Zdolni z Pomorza w zakładce „O projekcie”. Dokumenty muszą wypełnić pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat.

Tajemnice kosmosu w skali mikro oraz makro będą mieli okazję zgłębić uczniowie podczas II Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 22 września 2018 r. o godz. 9.30 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej temat przewodni, czyli Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce, połączy nauki ścisłe, przyrodnicze oraz humanistyczne. W trakcie 6 godzin uczestnicy konferencji wysłuchają 39 referatów podczas 2 sesji w ramach 6 paneli dziedzinowych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i nauk humanistycznych. Obok uznanych autorytetów w tej dziedzinie i nauczycieli akademickich prelegentami będą najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Wydarzenie, w którym organizatorzy przewidzieli udział ponad 300 osób, będzie znakomitą okazją do prezentacji naukowych zainteresowań uczniów pomorskich szkół, którzy przybliżą rówieśnikom takie zagadnienia jak: życie i ewolucja we wszechświecie, sposoby na przetrwanie w przestrzeni kosmicznej, czasoprzestrzeń, pojęcie makrokosmosu, harmonia i wymiary kosmosu oraz wiele innych, równie interesujących obszarów uczniowskich dociekań. To również szansa na bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni oraz możliwość poznania dokonań instytucji prowadzących działalność naukowo-edukacyjną na terenie Pomorza, w tym oferty edukacyjnej gospodarza spotkania – Politechniki Gdańskiej. 

Organizatorami wydarzenia są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Pomorski Kurator Oświaty. 

W dalszej części artykułu dostępne są informacje na temat sposobu rejestracji na konferencję.

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej w terminie 27 sierpnia – 10 września na stronie: www.pbw.gda.pl lub https://pbwgdansk18.evenea.pl/


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie do 10 września 2018 do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) kompletu dokumentów projektowych dostępnych na stronie projektu Zdolni z Pomorza w zakładce „O projekcie”. Dokumenty muszą wypełnić pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat.


Informacji szczegółowych udziela: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 
Arleta Kundera: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel. 58 344 01 68 lub 58 341 70 87 w. 106
tel. kom. 518 535 578

Warsztaty naukowe, wycieczki edukacyjne i żagle. Już 9 lipca 40 uczniów rozpocznie obóz naukowy w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ale – aby móc cieszyć się mariną i jednocześnie rozwijać naukowo – trzeba spełnić kilka formalności. Do 21 czerwca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Obóz naukowy jest formą wyróżnienia, aby wziąć w nim udział trzeba wykazać się aktywnością i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje nasz projekt. Brane pod uwagę będą sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach. 

Warto dodać, że w ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W trzech turnusach weźmie udział 120 uczestników. 

 


fot. Krzysztof Mystkowski/KFP
W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco: 
1 turnus: 9.07.2018–15.07.2018
2 turnus: 16.07.2018–22.07.2018
3 turnus: 30.07.2018–5.08.2018

Poniżej publikujemy formularz zgłoszeniowy, regulamin i zasady rekrutacji na obozy naukowe. 

Dokument Obozy naukowe - regulamin
Dokument Obozy naukowe - zasady rekrutacji
Dokument Obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy

 

 

Twój pedagog jest wyjątkowy? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018”

 

Trwa III edycja konkursu Nauczyciel Pomorza. Zgłoszenia on-line są przyjmowane do 29 czerwca tego roku.

Szczegóły na stronie https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza

   

Facebook