poziom: szkoła podstawowa i kl. I szk. ponadpodstawowa

     - 18 listopada 2019r. g. 16:00-17:30 sala nr 19

  poziom: ponadgimnazjalny 

    - 20 listopada 2019r. g. 16:00-17:30 sala nr 19

Zajęcia prowadzi Pani Marta Skwarczak

Zapraszamy młodych twórców i miłośników słowa pisanego do udziału
w warsztatach kreatywnego pisania połączonych ze spotkaniem autorskim
z niezwykłą pisarką – Małgorzatą Wardą,

które odbędą się 28 listopada br.
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, w sali 317.

Spotkanie jest zorganizowane w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".

Warsztaty odbywają się w dwóch grupach: 

 • GRUPA I          w godz. 9.00 – 11.45 
 • GRUPA II         w godz. 12.15 – 14.45

Uczniów kl. VII – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach prosimy o WYBÓR  JEDNEJ Z GRUP i przesłanie zgłoszeń mailowych pod adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warunkiem bezpłatnego udziału w spotkaniu jest dostarczenie do 12 listopada br. wypełnionego kompletu dokumentów  (w załączniku) (z dopiskiem na kopercie: SPOTKANIE AUTORSKIE) pod adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Prosimy, by w imieniu niepełnoletniego ucznia dokumenty podpisał Rodzic/Opiekun.  

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Gdańsku
tel. 58 344 01 68 wew. 115 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy na stronę: www.pbw.gda.pl

O AUTORCE:

Małgorzata Warda – z wykształcenia rzeźbiarka, autorka literatury obyczajowej. Dwukrotnie nominowana do nagrody głównej Festiwalu Literatury Kobiet, w roku 2013 otrzymała nagrodę za powieść o tematyce wykluczenia, a w 2016 roku odebrała Grand Prix dla najlepszej powieści napisanej przez kobietę
za Najpiękniejszą na niebie. Jest autorką m.in. książek: Dziewczyna z gór; Dziewczynka, która widziała zbyt wiele; Nikt nie widział, nikt nie słyszał…; Jak oddech.

W 2015 zadebiutowała jako pisarka dla młodzieży, zdobywając za swoją pierwszą młodzieżową powieść prestiżową nagrodę International Board on Books for Young People (IBBY).
Za tę samą powieść otrzymała też międzynarodowe wyróżnienie literackie White Ravens 2016. Powieść „5 sekund do Io” znalazła się wśród książek roku 2016 polecanych przez Internationale Jugendbibliothek, International Youth Library. Kontynuacja powieści – „5 sekund do IO. Rebeliantka” cieszy się ogromną popularnością wśród młodych czytelników.

Autorka prowadzi kursy „Podstawy pisania” przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i mających za sobą pierwsze próby pisarskie.

W roku szkolnym 2019/20 w LCNK w Człuchowie zajęcia będą odbywały się w następujących grupach:

 1. biologia poziom szkoła podstawowa - prowadzący J.Cichowski
 2. informatyka poziom szkoła podstawowa - prowadzący B.Bankert
 3. informatyka poziom szkoła ponadpodstawowa - prowadzący B.Bankert
 4. chemia poziom ponadpodstawowy - prowadzący J.Cichowski
 5. kompetencje społeczne poziom ponadpodstawowy - prowadzący - K.Pyda
 6. matematyka poziom szkoła podstawowa - prowadzący E.Terlecka
 7. matematyka poziom szkoła podstawowa/ponadpodstawowa - prowadzący E.Terlecka
 8. matematyka poziom ponadpodstawowy - prowadzący E.Terlecka

Poniżej lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2019/20.

Lista rankingowa uczestników projektu w roku szk. 2019/20

Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

 W okresie ferii zimowych organizujemy na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

 Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020

2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

 Poniżej link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 • link do formularza rekrutacyjnego (mamy 80 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),
 • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
 • regulamin obozu naukowego. 

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1606/rusza-rekrutacja-na-zimowe-obozy-naukowe-

 1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

 • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 17 listopada 2019 r.,
 • złożyć wersje papierową formularza do dnia 19 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK – jest to bardzo krótki formularz. Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia – proszę nie przesyłać informacji. Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 20 listopada 2019 r.

 3. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

 4. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

5. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

 6. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

W dniach 9-13 września 2019r. człuchowska grupa uczestników projektu Zdolni z Człuchowa - Powiat Człuchowski zdobywała, wiedzę i umiejętności na warsztatach naukowych zorganizowanych przez Uniwersytet Gdańskim. Program zajęć był bardzo napięty. Poza zajęciami na terenie uniwersytetu uczniowie obejrzeli spektakl w Teatrze Muzycznym "Hairspray", zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

  

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem "Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości", która odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych – w murach Politechniki Gdańskiej, w sobotę 16 listopada br. od godz. 9.30.

 Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej  do 30 września br. przez stronę Zdolnych z Pomorza, PBW w Gdańsku lub bezpośrednio:
https://evenea.pl/event/pbwgdansk38/

 Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65  oraz na stronie organizatora III PUKN - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: www.pbw.gda.pl

W roku szkolnym 2019/2020 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 Kółka olimpijskie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

 

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 4 października 2019 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Zajęcia kółek olimpijskich odbywają się w wybrane soboty, spotkania trwają jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się 30 godzin zajęć.

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek planowane jest w drugiej połowie października.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie najpóźniej na pierwszych zajęciach.

 

   

Facebook