Warsztaty naukowe, wycieczki edukacyjne i żagle. Już 9 lipca 40 uczniów rozpocznie obóz naukowy w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ale – aby móc cieszyć się mariną i jednocześnie rozwijać naukowo – trzeba spełnić kilka formalności. Do 21 czerwca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Obóz naukowy jest formą wyróżnienia, aby wziąć w nim udział trzeba wykazać się aktywnością i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje nasz projekt. Brane pod uwagę będą sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach. 

Warto dodać, że w ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W trzech turnusach weźmie udział 120 uczestników. 

 


fot. Krzysztof Mystkowski/KFP
W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco: 
1 turnus: 9.07.2018–15.07.2018
2 turnus: 16.07.2018–22.07.2018
3 turnus: 30.07.2018–5.08.2018

Poniżej publikujemy formularz zgłoszeniowy, regulamin i zasady rekrutacji na obozy naukowe. 

Dokument Obozy naukowe - regulamin
Dokument Obozy naukowe - zasady rekrutacji
Dokument Obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy

 

Zajęcia z psychologiem Panią Martą Macierzyńską odbędą się w maju w wymiarze 6 godzin:

  • dla uczniów kl. VII SP i uczniów gimnazjum 14 i 21 maja 2018r. od godz. 16:00 do 18:15,

  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 16 maja 2018 od godz. 16:00 do 18:15 i 22 maja 2018r. od godz. 17:00 do 19:15. (Zmiana terminu spotkania).

 

 

W dniach 21 i 22 maja 2018r. po zajęciach z psychologiem, uczniowie otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski. Obecność obowiązkowa!


Miło mi poinformować, że jeden z projektów naszego LCNK został zakwalifikowany do prezentacji, która odbędzie się 12 maja 2018r.  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14 od godz. 10.00.  Projekty z obszaru I (matematyka, fizyka, informatyka) i III (kompetencje społeczne) oceniane będą w sali gimnastycznej. Projekty z obszaru II ( biologia, chemia) oceniane będą w sali 319.

 

Tytuł projektu: "Manipulacja jest epidemią i ma dwa ulubione kanały rozprzestrzeniania się: media i internet  - manipulacja w mediach współczesnych " w obszarze kompetencji społecznych. Autorami projektu są F.Zych, W.Szwedun, A.Słomiński i T.Kisełyczka. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na prezentacji projektu.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1339/pokaz-projektow-konkursowych-12-maja-2018-r-

Proszę wypełnić dokumenty - link oraz zgodę na wyjazd

UWAGA! Zmiana godziny wyjazdu 7:00.

Drodzy Uczniowie!


Zapraszamy Was i Waszych nauczycieli do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników nauki, a zwłaszcza osób, które pasjonują się wszechświatem, interesują się technologiami kosmicznymi i pragną zgłębiać tajemnice kosmosu. Szukamy pasjonatów chcących podzielić się swoimi fascynacjami z rówieśnikami, młodych naukowców, futurologów!


Temat konferencji „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce” umożliwia przedstawienie zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym, z zakresu takich dziedzin jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, a także pod kątem nauk humanistycznych, czyli z zakresu literatury, filozofii, filmoznawstwa czy sztuki. Podczas konferencji będziecie mogli również wysłuchać wykładów ekspertów, nauczycieli akademickich i naukowców.


Zatem jeśli jesteś uczniem klasy 7 szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej i jesteś zainteresowany aktywnym uczestnictwem w konferencji, masz pomysł na temat referatu, który pragniesz wygłosić, to omów go z nauczycielem wybranego przez Ciebie przedmiotu, a następnie wyślij swoje zgłoszenie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., podając:


1) imię i nazwisko,
2) tytuł referatu i jakiej dziedziny będzie dotyczył (do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka,
matematyka i nauki humanistyczne),
3) abstrakt, czyli krótkie streszczenie tego, o czym będzie referat (co najmniej 3 zdania)
4) nazwę i numer szkoły,
5) numer telefonu do kontaktu i mail.


Wasze referaty mogą być poświęcone na przykład następującym zagadnieniom:
Kosmos w filozofii
Człowiek we wszechświecie
Kosmos w literaturze i w sztuce
Architektura kosmiczna
Podróże kosmiczne
Technologie kosmiczne
Eksploracja kosmosu
Badania kosmiczne
Życie we wszechświecie
Mikrokosmos
Makrokosmos
Wymiary kosmosu

Termin konferencji 22 września 2018 roku.

Czekamy do:
17 maja na Wasze zgłoszenia i abstrakty, które będą podlegały ocenie merytorycznej (informacja czy abstrakt został zakwalifikowany do konferencji pojawi się w terminie do 20 czerwca),
7 września na prezentacje multimedialne wystąpień,
14 września na teksty wystąpień w formie artykułów (co najmniej 3 strony tekstu).

   

Facebook