Uczestnicy projektu oraz kandydaci zgłoszeni do uczestnictwa!

 trwają zapisy na naukową konferencję uczniowską, która odbędzie się  w dniu 18 listopada.

 Bardzo proszę o jak najwcześniejsze zgłaszanie się do udziału w konferencji w roli słuchaczy. Chcielibyśmy możliwie jak najwcześniej ustalić, ilu spośród podopiecznych LCNK weźmie udział w konferencji. Zgłoszenia pod numerem tel. 598342507. Zapewniamy transport i opiekę.

 

Mogą też zgłaszać się inni zainteresowani uczniowie z Państwa powiatów. Wciąż czekamy na referaty uczniów chętnych do wygłoszenia wystąpienia podczas konferencji, w tym także uzdolnionych uczniów, którzy jeszcze nie uczestniczą w Zdolnych z Pomorza ­ – jest jeszcze szansa na wystąpienie podczas konferencji oraz na publikację referatu w tomie pokonferencyjnym.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z udziału w konferencji!

 

Opiekun pedagogiczno-metodyczny

Sylwia Rekowska

Test Uzdolnień kierunkowych odbędzie się w sobotę 30 września 2017r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu ul. Parkowa 2,  w sali nr 1. Prosimy o przybycie 20 minut przed wyznaczoną godziną.

 

Prezentacja projektów kwalifikacyjnych odbędzie się również w sobotę 30 września 2017r. o godz. 10:30 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2, w sali nr 2.

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie w obszarze matematyki, fizyki lub informatyki przystępują do Testu Uzdolnień Kierunkowych, natomiast uczniowie ubiegający się  o przyjęcie w obszarze chemii, biologii lub kompetencji społecznych prezentują projekty kwalifikacyjne.

 

Zapraszamy uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski  do udziału  oraz do zgłaszania propozycji referatów na konferencję 18 listopada.

 

21-23 września 2017 r.  (23.09. – dzień Zdolnych z Pomorza) – matematyka

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni

  http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1083/iii-mlodziezowa-konferencja-matematyczna-trimat

  

18 listopada 2017 (zgłoszenia referatów do 30.09.2017) – biologia, chemia, fizyka, informatyka, kompetencje społeczne

 I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Temat przewodni konferencji to: „Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy”.

 Politechnika Gdańska

 http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1047/zglos-swoj-udzial-w-naukowej-konferencji-uczniowskiej--ktorej-tematem-jest-sztuczna-inteligencja

 

Uwaga! Wydłużony termin przekazania projektów

Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny LCNK w Człuchowie informuje, że 22 września 2017r. upływa termin przekazania rezultatów projektu kwalifikacyjnego. Prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną odbędzie się 30 września o godzinie 10:30 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2.

Wskazówki dla uczniów dot. realizacji projektu

Proszę o dostarczenie ksera opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przekazania wskazań dla nauczycieli prowadzących formy wsparcia w ramach projektu. Wskazania umieszczone w opinii są niezbędne w indywidualizacji wsparcia.

Uwaga! Zmiana terminu!

Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny LCNK w Człuchowie informuje, że test badający predyspozycje w zakresie kompetencji matematyczno-fizyczno-informatycznych zwany testem uzdolnień kierunkowych (TUK) odbędzie się  30 września 2017r. o godz. 10:00 w sali nr 2, w Zespole Szkół Agrobiznesu  w Człuchowie przy ul. Parkowej 2.

Proszę o dostarczenie ksera opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przekazania wskazań dla nauczycieli prowadzących formy wsparcia w ramach projektu. Wskazania umieszczone w opinii są niezbędne w indywidualizacji wsparcia.

Już jutro tj. 22 czerwca 2017r. o godzinie 16:30  serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla uczestników i kandydatów do udziału w programie ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT CZŁUCHOWSKI. 

Spotkanie odbędzie się na auli Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2

 

 Dobrze wiemy, że zdolne jednostki potrzebują wsparcia, żeby rozbłysnąć i rozwinąć swój talent, dlatego stworzyliśmy projekt „Zdolni z Pomorza”. Od tego roku poszerzamy zakres wsparcia o nowe obszary: biologię, chemię i kompetencje społeczne – w tym ostatnim miejsce dla siebie znajdą uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, filozofii. Rekrutacja do projektu już się rozpoczęła i potrwa do 23 czerwca (termin wydłużony).


Jeśli widzisz, że Twój uczeń, syn lub córka a może kuzyn bądź kuzynka przejawia wybitne uzdolnienia w przedmiotach ścisłych, przyrodniczych lub humanistycznych, złóż arkusz nominacji w terminie do 15 czerwca w najbliższym Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego.


Następnie zgłoszona osoba będzie musiała:
– jeśli chce przystąpić do projektu z: chemii, biologii bądź kompetencji społecznych – przygotować i przedstawić niewielki projekt badawczy,
– jeśli z matematyki, fizyki i informatyki – przejść badania diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz napisać we wrześniu test uzdolnień kierunkowych.


Laureaci i finaliści wybranych konkursów lub olimpiad przyjmowani są do systemu w trybie uproszczonym, bez konieczności pisania testu bądź opracowywania projektu.

Warto dodać, że absolwenci projektu „Zdolni z Pomorza” w większości dostają się na wymarzone kierunki studiów. Wybitni uczniowie, uczestniczący w systemie, to idealni kandydaci do prestiżowych szkół wyższych.

We wrześniu 2016 rozpoczęła się druga edycja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego przy wsparciu unijnym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Obejmuje on działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia).

Łączna wartość 26 projektów „Zdolni z Pomorza”, które będą realizowane do 2021 r., wynosi ponad 27 mln zł.

Więcej informacji o rekrutacji.

Siedem dni na żaglach – ten wakacyjny plan staje się coraz bardziej realny, ponieważ rozpoczęła się właśnie rekrutacja na letnie obozy naukowe. Urokliwa lokalizacja i wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu, a do tego jeszcze warsztaty naukowe – czego chcieć więcej, by wakacje były niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju? Rekrutacja trwa do 21 czerwca.

W tym roku obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Ale, aby móc pojechać do Górek Zachodnich, należy wziąć udział w rekrutacji i spełnić kilka warunków. Oczywiście trzeba mieć zgodę rodzica, ale też trzeba uzyskać pozytywną opinię z Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. 

Co zrobić, żeby wziąć w nich udział?
1. Najpierw powinieneś  dostarczyć wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz rekrutacyjny.
2. Następnie nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne lub opiekunowie pedagogiczno-metodyczni wypełniają drugą część wniosku tzn. opinię w sprawie udziału ucznia w obozie naukowym.
3. O tym, czy zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w obozie, decyduje liczba punktów, którą otrzymałeś za udział w różnych formach wsparcia dostępnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Jakie kryteria są brane pod uwagę?
Opiekunowie dokonując oceny, będą brać pod uwagę następujące kryteria (w skali od 0 do 4 pkt):  aktywność ucznia na zajęciach pozalekcyjnych, udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych w ramach projektu, sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach w trakcie trwania projektu, aktywność w pozostałych formach dostępnych w ramach systemu „Zdolni z Pomorza” (np. spotkania akademickie, zajęcia olimpijskie, e-learning, warsztaty olimpijskie, DKF) oraz  frekwencję na zajęciach.  Poza procesem rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie, którzy korzystają z opieki mentorskiej, oczywiście po uzyskaniu pozytywnej opinii mentora na temat przebiegu współpracy.

Terminy obozów:
•    07.08 – 13.08.2017
•    14.08 – 20.08.2017
•    21.08 – 27.08.2017
•    28.08 – 03.09.2017

Organizatorem tegorocznych obozów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Linki do dokumentów:

Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - zasady rekrutacji
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - regulamin obozu
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - ramowy program
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy

 

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na letnie obozy naukowe organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza Tegoroczne obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa.

Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

 Poniżej przesyłamy link do artykułu dot. obozów naukowych:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1008/to-beda-prawdziwe-wakacje---siedem-dni-na-zaglach