W sobotę 9 grudnia 2017r. odbędą się zajęcia z matematyki dla kl. 3 i 4 grupy ponadgimnazjalnej w godz. 9:00-12:30 w sali nr 18.

1. Wyjazd na spotkanie akademickie 2.12.2017r. na Uniwersytet Gdański nie odbędzie się ze względu na zbyt małą liczbę chętnych. Uczniowie mogą uczestniczyć również w takich spotkaniach indywidualnie po wcześniejszej rejestracji.

 2. Wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment odbędzie się 15.12.2017r. Każdy z uczestników najpóźniej w dniu wyjazdu powinien dołączyć oświadczenie - druk do pobrania.  Wyjazd o godz. 6:20, a powrót ok. 15:30. Miejsce zbiórki przy ZSGiO ul. Kusocińskiego 1, Człuchów.

3. Proszę uczestników o wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów - druki do pobrania

​Zachęcamy uczniów z obszarów: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, do zgłaszania się do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

 W ubiegłym roku aż dwa tysiące osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych. Mamy nadzieję i w tym roku na liczną reprezentację uczniów w każdym z konkursów.

 

Jeśli lubisz wyzwania, poznawać i doskonalić swoje umiejętności, odczuwasz radość i satysfakcję z podejmowanych nietypowych działań - to miejsce właśnie dla Ciebie!

 

Pomorska Liga Zadaniowa to konkurs organizowany na dwóch poziomach kształcenia: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, oddzielnie dla przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. 

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

 

  Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2017/2018 

 

1. Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa. W tym wypadku należy zgłosić swój udział do nauczyciela prowadzącego lub lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe szkoły, dane dyrektora szkoły i wskazać liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych pzredmiotów (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

 

2. Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

 

Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2017 r. Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

 

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" we wszystkich jego punktach.

 

Konkurs jest realizowany w trzech etapach:
I etap podstawowy – przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
II etap powiatowy – w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez nasz portal,
III etap wojewódzki – przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej (Gdańsk, Słupsk).

HARMONOGRAM POMORSKIEJ LIGII ZADANIOWEJ (wersja skrócona):


a) zgłoszenie do udziału w konkursie – do 5 grudnia 2017 roku,


b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego – od 11 do 13 grudnia 2017 roku,


11.12.2017 r. – godz. 10.00–11.00 matematyka
11.12.2017 r. – godz. 11.15–12.15 biologia
12.12.2017 r. – godz. 10.00–11.00  fizyka
12.12.2017 r. – godz. 11.15–12.15 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne
13.12.2017 r. – godz. 10.00–11.00 chemia
13.12.2017 r. – godz. 11.15–12.15 informatyka


c) eliminacje II etapu powiatowego – do 5 lutego 2018 roku,


d) eliminacje III etapu wojewódzkiego – 7 kwietnia 2018 roku.


Poniżej artykułu zamieszczono regulamin konkursu wraz załącznikami. 

Uczestnictwo uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej (PLZ) można zgłaszać na dwa sposoby
1. Zgłoszenie uczniów przez szkołę/placówkę oświatową
Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. 
W zgłoszeniu należy:
• podać dane teleadresowe szkoły,
• wprowadzić dane kontaktowe dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
• podać liczbę osób startujących z poszczególnych przedmiotów (fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).


2. Zgłoszenie indywidualne (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie zgłosiła się samodzielnie do konkursu)
Uczeń zgłasza się indywidualnie - w wypadku ucznia niepełnoletniego zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POMORSKA LIGA ZADANIOWA 2017/2018

DOKUMENTACJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów - regula...
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów - harmono...
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów - wymaga...DOKUMENTACJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych - regulamin
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych - harmonogram
Dokument Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych - wymagania

Uroczysta Inauguracja wsparcia  szczególnie uzdolnionych uczniów powiatu człuchowskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” odbyła się 22 listopada 2017r. w auli Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Na uroczystości byli obecni: Pan  Piotra Bojko z Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego Projektu Zdolni z Pomorza, Dyrektor POEKSiTu Władysław Strojk –  odpowiedzialny za zarządzanie projektem w części obejmującej zadania partnera, Dyrektor Poradni Psycholoczno-Pedagogicznej Marzena Kroplewska, Pani Wizytator KO Barbara Leśniewska, dr Stanisław Domachowski z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na odległość z PG, dyrektorzy szkół powiatu człuchowskiego, nauczyciele uczestniczący w projekcie, rodzice i uczniowie – uczestnicy projektu.

Gości, rodziców i uczniów  przywitała Pani Sylwia Rekowska pełniąca funkcję lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego w projekcie słowami:

„Dzisiejsza inauguracja wsparcia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” jest już 7  z kolei. Zajęcia z uczniami zdolnymi w człuchowskim LCNK prowadzone są od 2011 roku.

Projekt „Zdolni z Pomorza” stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe, szkoły wyższe , Samorząd Województwa .

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia  umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych.

W ramach wsparcia uczestnicy będą brać udział w

 • zajęciach pozalekcyjnych;
 • warsztatach rozwijające kreatywność dzielące się na zajęcia integracyjne i tematyczne warsztaty psychologiczne;
 • udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne
 • udział w spotkaniach akademickich
 • udział w kółkach olimpijskich,
 • kursach e-learningowych,
 • udział w lidze zadaniowej i konkursie projektów;
 • udział w konferencjach naukowych
 • warsztatach specjalistycznych
 • obozach naukowych
 • spotkaniach autorskich i DKF
 • stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia :(wizyty w zakładach pracy, wycieczki do parków naukowo-technologicznych; spotkania z naukowcami i pracodawcami)

W bieżącym roku szkolnym w projekcie „Zdolni z Pomorza” uczestniczy 64 uczniów powiatu człuchowskiego, w tym do projektu dołączyło 34 nowych utalentowanych uczestników. Oprócz wsparcia z obszaru matematyki, informatyki i fizyki po raz pierwszy wsparciem objęci zostali uczniowie z obszarów chemii, biologii i kompetencji społecznych.”

Pan Piotr Bojko opowiedział w kilku słowach o projekcie,  wsparciu uczniów, zachęcił do korzystania z różnych form wsparcia przedstawiając wiele zdjęć przedstawiających zarówno młodzież w laboratoriach i pracowniach uczelnianych podczas spotkań akademickich, zajęć w ramach I Konferencji Uczniowiskiej,  obozów naukowych i wiele innych.

Pan Władysław Strojk i Pani Barbara Leśniewska pogratulowali uczniom uczestnictwa w projekcie i życzyli wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy.

Kolejnym punktem spotkania inauguracyjnego był wykład Pana dr Stanisława Domachowskiego pt.: Układy równań liniowych”. Wykład był bardzo ciekawy i interesujący.

Na zakończenie opiekun omówił sprawy organizacyjne i młodzież przeszła do sal ze swoimi nauczycielami w celu uzgodnienia terminów spotkań.

 

18 listopada 2017r. grupa uczestników projektu uczestniczyła w I Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską. Tematem przewodnim konferencji była "Sztuczna inteligencja". Po wykładzie wprowadzającym, który wygłosił Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, uczniowie podzielili się na grupy przedmiotowe: informatyka, fizyka,chemia, biologia i kompetencje społeczne. Podczas spotkań grupowych odbywały się prezentacje tematyczne przygotowane i przedstawione przez uczestników projektu. Poruszane zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji były bardzo ciekawe. W czasie przerwy można było zwiedzać stanowiska firm i kół naukowych.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędą się kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański. Spotkanie akademickie umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym poznanie środowiska akademickiego, zaplecza technicznego uczelni oraz aktualnego stanu rozwoju poszczególnych dziedzin nauki. Każde spotkanie obejmuje 6 godzin dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów/laboratoriów. W przerwach przewidziano poczęstunek dla uczestników oraz atrakcyjne formy aktywności fizycznej.
 

2 grudnia zapraszamy gimnazjalistów na spotkanie akademickie:
 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na spotkania akademickie:
 

Zgłoszenie na spotkania akademickie

 

Aby zostać uczestnikiem spotkania akademickiego z matematyki, fizyki lub informatyki należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza rejestracyjnego.  Rejestracja rozpoczyna się 14 listopada 2017 i trwa do 25 listopada do godziny 20.00. Rejestracja na spotkania akademickie z kompetencji społecznych odbywa się przez stronę https://zdolnizpomorza.konfeo.com/pl/groups i trwa do 25 listopada 2017 do godziny 20.00


 Warsztaty odbędą się w dniach:

 

- poziom szkoła podstawowa i gimnazjum - 27 listopada 2017r. g. 16:00-18:15 sala nr 19

 

- poziom ponadgimnazjalny - 29 listopada 2017r. g. 16:00-18:15 sala nr 19

 

 


2 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim  odbędą się kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański. Tym razem zapraszamy uczniów na spotkania z matematyki, fizyki, informatyki i kompetencji społecznych. Przygotowaliśmy następujące tematy:

 

 1. "Fraktale – drobniej, coraz drobniej" - matematyka poziom G
 2. "Statystyka – czyli pojęcie, którego wszyscy używają, a (prawie) nikt nie wie co to jest" - matematyka poziom PG.
 3. "Czy prawda ekranu istnieje?" -informatyka poziom PG.
 4. "Jak badamy wszechświat?" - fizyka poziom PG.
 5. "Buntownicy, skandaliści, wariaci - czyli oblicza artystycznego radykalizmu" - kompetencje społeczne poziom PG

 

 Na stronie  https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania   uruchomiono rejestrację na ww spotkanie.

 

Zakończenie rejestracji nastąpi 25 XI o godzinie 20.00. Spotkania rozpoczną się o godzinie 10.00 na informatyka) oraz na Wydziale Filologicznym (kompetencje społeczne).

 Proszę po zarejestrowaniu zgłosić chęć wyjazdu w człuchowskim LCNK  w celu zorganizowania wspólnego wyjazdu pod nr tel. 598342507 lub na spotkaniu 22.11.2017r.

    

Facebook