2 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim  odbędą się kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański. Tym razem zapraszamy uczniów na spotkania z matematyki, fizyki, informatyki i kompetencji społecznych. Przygotowaliśmy następujące tematy:

 

  1. "Fraktale – drobniej, coraz drobniej" - matematyka poziom G
  2. "Statystyka – czyli pojęcie, którego wszyscy używają, a (prawie) nikt nie wie co to jest" - matematyka poziom PG.
  3. "Czy prawda ekranu istnieje?" -informatyka poziom PG.
  4. "Jak badamy wszechświat?" - fizyka poziom PG.
  5. "Buntownicy, skandaliści, wariaci - czyli oblicza artystycznego radykalizmu" - kompetencje społeczne poziom PG

 

 Na stronie  https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania   uruchomiono rejestrację na ww spotkanie.

 

Zakończenie rejestracji nastąpi 25 XI o godzinie 20.00. Spotkania rozpoczną się o godzinie 10.00 na informatyka) oraz na Wydziale Filologicznym (kompetencje społeczne).

 Proszę po zarejestrowaniu zgłosić chęć wyjazdu w człuchowskim LCNK  w celu zorganizowania wspólnego wyjazdu pod nr tel. 598342507 lub na spotkaniu 22.11.2017r.

  Wyjazd:

18.11.2017 g. 6:50 , zbiórka przy LO ul. Kusocińskiego

 

Miejsce wydarzenia:

placeIco-bw.pngAuditorium Novum. Politechnika Gdańska, Siedlicka 2, Gdańsk

Sprawdź dojazd

Termin:

calenderIco-bw.png18.11.2017, 09:30 - 15:30

 

Szanowni Państwo,

 w roku szkolnym 2017/2018 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 Kółka olimpijskie obecnie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

 Kółko olimpijskie z matematyki (klasa VII i klasy gimnazjalne)

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji na kółka olimpijskie dostępne są na stronie: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza w zakładce „Kółka olimpijskie”.

 Wkrótce uruchomione zostaną również kółka olimpijskie z przedmiotu chemia:

 Kółko olimpijskie z chemii (klasa VII i klasy gimnazjalne)

O uruchomieniu rekrutacji na kółka olimpijskie z chemii powiadomię Państwa odrębnym mailem.

 

Z poważaniem,

Barbara Wikieł

Uczestnicy projektu, którzy zgłosili chęć udziału w Uczniowskiej Konferencji Naukowej zostali już zarejestrowani.

 Ponadto proszę o wypełnienie i dostarczenie deklaracji   http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf  do sekretariatu ZSA, ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów.

 Wyjazd:

18.11.2017 g. 6:50 , zbiórka przy LO ul. Kusocińskiego

 

Miejsce wydarzenia:

placeIco-bw.pngAuditorium Novum. Politechnika Gdańska, Siedlicka 2, Gdańsk

Sprawdź dojazd

Termin:

calenderIco-bw.png18.11.2017, 09:30 - 15:30

 

 Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, który wygłosi wybitny znawca tematu sztucznej inteligencji, pracownik Politechniki Gdańskiej – prof. Krzysztof Goczyła. Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednej z pięciu sesji przedmiotowych, dotyczących biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz kompetencji społecznych. Każda sesja składać się będzie z wykładu naukowca, po którym zostanie wygłoszonych sześć krótkich referatów uczniowskich. Spośród wielu zgłoszeń moderatorzy dokonali wyboru najciekawszych tematów i właśnie te, najlepiej zapowiadające się wystąpienia, usłyszymy podczas konferencji.

 

Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy to nie tylko wykłady, to przede wszystkim szansa na spotkanie swoich rówieśników, dla których nauka jest pasją, a także bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni. Tego dnia specjalnie dla uczestników konferencji otwarte zostaną nowoczesne laboratoria Politechniki Gdańskiej, swoje dokonania zaprezentują koła naukowe działające na tej uczelni oraz instytucje prowadzące działalność naukowo-edukacyjną. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję bliższego poznania oferty edukacyjnej gospodarzy spotkania – Politechniki Gdańskiej.

 

Dodatkowo podczas przerwy zapewnione będą inne atrakcje naukowe, m.in. dostępne będą stoiska uczelni i partnerów wydarzenia oraz sesja posterowa. Dla uczestników konferencji zapewniony będzie katering.

 

 

Uczestnicy projektu, którzy zgłosili chęć udziału w konferencji powinni wypełnić deklarację, która znajduje się pod linkiem 

  http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf

Podpisaną deklaracje należy dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu ZSA w Człuchowie.

Jeżeli jeszcze są chętni na udział w konferencji to proszę o informację. Zachęcam do uczestnictwa.

 

I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana jest w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, odbędzie się 18 listopada 2017 roku na Politechnice Gdańskiej. Temat przewodni konferencji to: „Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy”. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów – poczynając od klas VII szkół podstawowych.

Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, który wygłosi wybitny znawca tematu sztucznej inteligencji, pracownik Politechniki Gdańskiej – prof. Krzysztof Goczyła. Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednej z pięciu sesji przedmiotowych, dotyczących biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz kompetencji społecznych. Każda sesja składać się będzie z wykładu naukowca, po którym zostanie wygłoszonych sześć krótkich referatów uczniowskich. Spośród wielu zgłoszeń moderatorzy dokonali wyboru najciekawszych tematów i właśnie te, najlepiej zapowiadające się wystąpienia, usłyszymy podczas konferencji.

Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy to nie tylko wykłady, to przede wszystkim szansa na spotkanie swoich rówieśników, dla których nauka jest pasją, a także bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni. Tego dnia specjalnie dla uczestników konferencji otwarte zostaną nowoczesne laboratoria Politechniki Gdańskiej, swoje dokonania zaprezentują koła naukowe działające na tej uczelni oraz instytucje prowadzące działalność naukowo-edukacyjną. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję bliższego poznania oferty edukacyjnej gospodarzy spotkania – Politechniki Gdańskiej.

Zgłoszenia indywidualne oraz grupowe na I Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową „Zdolni z Pomorza” przyjmujemy na stronie: https://pbwgdansk1.evenea.pl/.

 

Informacji szczegółowych udzielają:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku

Małgorzata Kwaśnik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 341 87 47 w. 106

oraz Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urszula Abucewicz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 32 68 395

 

Więcej informacji o projekcie „Zdolni z Pomorza”:

www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 

 

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu odbędzie się na początku listopada. Zajęcia rozpoczną się najwcześniej w połowie listopada. Szczegółowe informacje pojawią się w w późniejszym terminie.

Zwracam się z prośba o jak najszybsze zapisy na  uczniowską konferencję naukową, która odbędzie się 18 listopada 2017r. - "Sztuczna inteligencja - nadzieje, wyzwania, perspektywy". Uważam, że warto skorzystać z tego wsparcia jakie daje uczestnictwo w projekcie. 

 I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. 

 http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1047/zglos-swoj-udzial-w-naukowej-konferencji-uczniowskiej--ktorej-tematem-jest-sztuczna-inteligencja

 

 

WYJAZD GRUPOWY

Jeżeli zbierze się chociaż mała grupa będzie zorganizowany wyjazd i zapewniona opieka. Zgłoszenia pod numerem telefonu 598342507 do Lokalnego opiekuna p. Sylwii Rekowskiej. Po zgłoszeniu należy wypełnić deklarację, która jest dostępna pod adresem      http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf

Po wypełnieniu deklaracji należy ją dostarczyć do ZSA, ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD INDYWIDUALNY

W przypadku, gdy uczeń chce sam wybrać się na konferencję, również jest to możliwe.

Uczniowie mogą  zgłaszać swój udział w konferencji indywidualnie poprzez system elektronicznej rejestracji na stronie https://pbwgdansk1.evenea.pl/

po zarejestrowaniu, zgodnie z wymogami formalnymi projektu „Zdolni z Pomorza”, zobowiązani są  wydrukować i wypełnić dokumenty dostępne pod linkiem

     http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf

 Uczniowie pełnoletni podpisują druk sami, w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna

 Dokumenty należy przesłać pocztą na adres organizatora wykonawczego konferencji:

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,

80-401 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 14

Z dopiskiem:  konferencja uczniowska