Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy link do krótkiego artykułu na temat obozów naukowych.

W tym roku odbędą się 3 turnusy w dniach:

  1. 9-15.07.2018 r.
  2. 16-22.07. 2018 r.
  3. 07-05.08.2018 r.

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1311

 Deklaracje zgłoszeniowe na obóz dostana udostępnione w najbliższym czasie.

 

 

Zachęcam do zapoznaniem się z  informacją o rekrutacji na kółko olimpijskie z chemii poziom ponadgimnazjalny na UG. Zgłoszenia można przesyłać do 14 maja na adres:

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju
Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

 

Druki do pobrania:

1.Informacja o rekrutacji 

2. Oświadczenie 

3. Oświadczenie o kontynuacji zajęć 

4. Regulamin rekrutacji

5.Wniosek rekrutacyjny  

 

Szanowni Państwo!

Informujemy o  naborze referatów uczniowskich na II Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników nauki, a zwłaszcza osób, które pasjonują się wszechświatem, interesują się technologiami kosmicznymi i pragną zgłębiać tajemnice kosmosu. Szukamy pasjonatów chcących podzielić się swoimi fascynacjami z rówieśnikami, młodych naukowców, futurologów!

 

Temat konferencji „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce” umożliwia przedstawienie zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym, z zakresu takich dziedzin jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, a także pod kątem nauk humanistycznych, czyli z zakresu literatury, filozofii, filmoznawstwa czy sztuki.

 

Podczas konferencji będzie również możliwość wysłuchania wykładów ekspertów, nauczycieli akademickich i naukowców.

 

Na zgłoszenia uczniów 7 klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej czekamy do 30 kwietnia. Prosimy je przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Organizujemy kolejny wyjazd na spotkanie akademickie na Politechnikę Gdańską na następujące zajęcia:

Wyjazd organizowany jest w dniu14 kwietnia 2018r.  przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Człuchowie. Zapewniamy transport i opiekę nauczyciela. Wyjazd z Człuchowa o godz. 7:00, a wyjazd z Gdańska ok.15:30 Miejsce zbiórki przy ZSGiO ul. Kusocińskiego 1, Człuchów.

Proszę wybrać zajęcia i wypełnić dokumenty - do pobrania. Deklaracje należy zabrać ze sobą na zajęcia.

Ponadto proszę wydrukować zgodę i podpisaną dostarczyć do opiekuna projektu przed wyjazdem.

 

Zajęcia z psychologiem Panią Martą Macierzyńską odbędą się w maju w wymiarze 6 godzin:

  • dla uczniów kl. VII SP i uczniów gimnazjum 14 i 21 maja 2018r. od godz. 16:00 do 18:15,

  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 16 maja 2018 od godz. 16:00 do 18:15 i 22 maja 2018r. od godz. 17:00 do 19:15. (Zmiana terminu spotkania).

 

W dniach 21 i 23 maja 2018r. po zajęciach z psychologiem, uczniowie otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski. Obecność obowiązkowa!

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy uczniów szczególnie uzdolnionych objętych wsparciem Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego do udziału w konkursie uczniowskich projektów badawczych, stanowiącym etap kwalifikacyjny do interdyscyplinarnych warsztatów tematycznych.

 Jest to kolejna z form wsparcia akademickiego, o charakterze elitarnym, dedykowana – podobnie jak opieka mentorska – wyłącznie uczestnikom projektów lokalnych.

Marzy nam się, aby naszych „Zdolnych z Pomorza” zobaczył Świat J

 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów badawczych, które zostaną zrealizowane na Politechnice Gdańskiej pod opieką kadry akademickiej, oraz przygotowanie realizujących je zespołów uczniów do udziału w prestiżowych zawodach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, wskazanych przez uczniów. Konkurs na Politechnice Gdańskiej realizowany jest w dwóch obszarach tematycznych, obejmujących następujące dziedziny wspierane w ramach projektu:

  1. matematyka, fizyka i informatyka,
  2. biologia i chemia.

 Szczegółowy regulamin konkursu wraz z harmonogramem i formularzem wniosku, a także przykładowa lista zawodów i konkursów, do których uczniowie mogą przygotować swój projekt, znajdują się na stronie: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza  w zakładce „Warsztaty tematyczne”.

Bezpośrednio dostępne są pod adresem: https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/konkurs-uczniowskich-projektow-badawczych-w-roku-szkolnym-2017/2018

 Przygotowane wnioski projektowe należy przesłać w terminie do 6 maja 2018 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Informacje na temat konkursu umieszczone zostaną także na portalu  „Zdolnych z Pomorza” i Facebooku.

 Uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji Państwa podopiecznym i zachęcenie ich do udziału w naszym konkursie!

 Pozdrawiam serdecznie,

Barbara Wikieł

Organizujemy kolejny wyjazd na spotkanie akademickie na Politechnikę Gdańską na następujące zajęcia:

Wyjazd organizowany jest w dniu14 kwietnia 2018r.  przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Człuchowie. Zapewniamy transport i opiekę nauczyciela. Wyjazd z Człuchowa o godz. 7:00, a wyjazd z Gdańska ok.15:30 Miejsce zbiórki przy ZSGiO ul. Kusocińskiego 1, Człuchów.

Proszę wybrać zajęcia i wypełnić dokumenty. Ponadto proszę wydrukować zgodę i podpisaną dostarczyć do opiekuna projektu przed wyjazdem.

 

   

Facebook