Uczestnicy projektu, którzy zgłosili chęć udziału w konferencji powinni wypełnić deklarację, która znajduje się pod linkiem 

  http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf

Podpisaną deklaracje należy dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu ZSA w Człuchowie.

Jeżeli jeszcze są chętni na udział w konferencji to proszę o informację. Zachęcam do uczestnictwa.

 

I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana jest w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, odbędzie się 18 listopada 2017 roku na Politechnice Gdańskiej. Temat przewodni konferencji to: „Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy”. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów – poczynając od klas VII szkół podstawowych.

Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, który wygłosi wybitny znawca tematu sztucznej inteligencji, pracownik Politechniki Gdańskiej – prof. Krzysztof Goczyła. Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednej z pięciu sesji przedmiotowych, dotyczących biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz kompetencji społecznych. Każda sesja składać się będzie z wykładu naukowca, po którym zostanie wygłoszonych sześć krótkich referatów uczniowskich. Spośród wielu zgłoszeń moderatorzy dokonali wyboru najciekawszych tematów i właśnie te, najlepiej zapowiadające się wystąpienia, usłyszymy podczas konferencji.

Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy to nie tylko wykłady, to przede wszystkim szansa na spotkanie swoich rówieśników, dla których nauka jest pasją, a także bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni. Tego dnia specjalnie dla uczestników konferencji otwarte zostaną nowoczesne laboratoria Politechniki Gdańskiej, swoje dokonania zaprezentują koła naukowe działające na tej uczelni oraz instytucje prowadzące działalność naukowo-edukacyjną. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję bliższego poznania oferty edukacyjnej gospodarzy spotkania – Politechniki Gdańskiej.

Zgłoszenia indywidualne oraz grupowe na I Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową „Zdolni z Pomorza” przyjmujemy na stronie: https://pbwgdansk1.evenea.pl/.

 

Informacji szczegółowych udzielają:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku

Małgorzata Kwaśnik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 341 87 47 w. 106

oraz Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urszula Abucewicz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 32 68 395

 

Więcej informacji o projekcie „Zdolni z Pomorza”:

www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 

 

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu odbędzie się na początku listopada. Zajęcia rozpoczną się najwcześniej w połowie listopada. Szczegółowe informacje pojawią się w w późniejszym terminie.

Zwracam się z prośba o jak najszybsze zapisy na  uczniowską konferencję naukową, która odbędzie się 18 listopada 2017r. - "Sztuczna inteligencja - nadzieje, wyzwania, perspektywy". Uważam, że warto skorzystać z tego wsparcia jakie daje uczestnictwo w projekcie. 

 I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. 

 http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1047/zglos-swoj-udzial-w-naukowej-konferencji-uczniowskiej--ktorej-tematem-jest-sztuczna-inteligencja

 

 

WYJAZD GRUPOWY

Jeżeli zbierze się chociaż mała grupa będzie zorganizowany wyjazd i zapewniona opieka. Zgłoszenia pod numerem telefonu 598342507 do Lokalnego opiekuna p. Sylwii Rekowskiej. Po zgłoszeniu należy wypełnić deklarację, która jest dostępna pod adresem      http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf

Po wypełnieniu deklaracji należy ją dostarczyć do ZSA, ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD INDYWIDUALNY

W przypadku, gdy uczeń chce sam wybrać się na konferencję, również jest to możliwe.

Uczniowie mogą  zgłaszać swój udział w konferencji indywidualnie poprzez system elektronicznej rejestracji na stronie https://pbwgdansk1.evenea.pl/

po zarejestrowaniu, zgodnie z wymogami formalnymi projektu „Zdolni z Pomorza”, zobowiązani są  wydrukować i wypełnić dokumenty dostępne pod linkiem

     http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/09/20170419-ZzP-komplet_dokumentow.pdf

 Uczniowie pełnoletni podpisują druk sami, w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna

 Dokumenty należy przesłać pocztą na adres organizatora wykonawczego konferencji:

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,

80-401 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 14

Z dopiskiem:  konferencja uczniowska

 

 

 

Uczestnicy projektu oraz kandydaci zgłoszeni do uczestnictwa!

 trwają zapisy na naukową konferencję uczniowską, która odbędzie się  w dniu 18 listopada.

 Bardzo proszę o jak najwcześniejsze zgłaszanie się do udziału w konferencji w roli słuchaczy. Chcielibyśmy możliwie jak najwcześniej ustalić, ilu spośród podopiecznych LCNK weźmie udział w konferencji. Zgłoszenia pod numerem tel. 598342507. Zapewniamy transport i opiekę.

 

Mogą też zgłaszać się inni zainteresowani uczniowie z Państwa powiatów. Wciąż czekamy na referaty uczniów chętnych do wygłoszenia wystąpienia podczas konferencji, w tym także uzdolnionych uczniów, którzy jeszcze nie uczestniczą w Zdolnych z Pomorza ­ – jest jeszcze szansa na wystąpienie podczas konferencji oraz na publikację referatu w tomie pokonferencyjnym.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z udziału w konferencji!

 

Opiekun pedagogiczno-metodyczny

Sylwia Rekowska

Test Uzdolnień kierunkowych odbędzie się w sobotę 30 września 2017r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu ul. Parkowa 2,  w sali nr 1. Prosimy o przybycie 20 minut przed wyznaczoną godziną.

 

Prezentacja projektów kwalifikacyjnych odbędzie się również w sobotę 30 września 2017r. o godz. 10:30 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2, w sali nr 2.

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie w obszarze matematyki, fizyki lub informatyki przystępują do Testu Uzdolnień Kierunkowych, natomiast uczniowie ubiegający się  o przyjęcie w obszarze chemii, biologii lub kompetencji społecznych prezentują projekty kwalifikacyjne.

 

Zapraszamy uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski  do udziału  oraz do zgłaszania propozycji referatów na konferencję 18 listopada.

 

21-23 września 2017 r.  (23.09. – dzień Zdolnych z Pomorza) – matematyka

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni

  http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1083/iii-mlodziezowa-konferencja-matematyczna-trimat

  

18 listopada 2017 (zgłoszenia referatów do 30.09.2017) – biologia, chemia, fizyka, informatyka, kompetencje społeczne

 I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Temat przewodni konferencji to: „Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy”.

 Politechnika Gdańska

 http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1047/zglos-swoj-udzial-w-naukowej-konferencji-uczniowskiej--ktorej-tematem-jest-sztuczna-inteligencja

 

Uwaga! Wydłużony termin przekazania projektów

Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny LCNK w Człuchowie informuje, że 22 września 2017r. upływa termin przekazania rezultatów projektu kwalifikacyjnego. Prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną odbędzie się 30 września o godzinie 10:30 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2.

Wskazówki dla uczniów dot. realizacji projektu

Proszę o dostarczenie ksera opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przekazania wskazań dla nauczycieli prowadzących formy wsparcia w ramach projektu. Wskazania umieszczone w opinii są niezbędne w indywidualizacji wsparcia.

Uwaga! Zmiana terminu!

Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny LCNK w Człuchowie informuje, że test badający predyspozycje w zakresie kompetencji matematyczno-fizyczno-informatycznych zwany testem uzdolnień kierunkowych (TUK) odbędzie się  30 września 2017r. o godz. 10:00 w sali nr 2, w Zespole Szkół Agrobiznesu  w Człuchowie przy ul. Parkowej 2.

Proszę o dostarczenie ksera opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przekazania wskazań dla nauczycieli prowadzących formy wsparcia w ramach projektu. Wskazania umieszczone w opinii są niezbędne w indywidualizacji wsparcia.