Siedem dni na żaglach – ten wakacyjny plan staje się coraz bardziej realny, ponieważ rozpoczęła się właśnie rekrutacja na letnie obozy naukowe. Urokliwa lokalizacja i wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu, a do tego jeszcze warsztaty naukowe – czego chcieć więcej, by wakacje były niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju? Rekrutacja trwa do 21 czerwca.

W tym roku obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Ale, aby móc pojechać do Górek Zachodnich, należy wziąć udział w rekrutacji i spełnić kilka warunków. Oczywiście trzeba mieć zgodę rodzica, ale też trzeba uzyskać pozytywną opinię z Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. 

Co zrobić, żeby wziąć w nich udział?
1. Najpierw powinieneś  dostarczyć wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz rekrutacyjny.
2. Następnie nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne lub opiekunowie pedagogiczno-metodyczni wypełniają drugą część wniosku tzn. opinię w sprawie udziału ucznia w obozie naukowym.
3. O tym, czy zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w obozie, decyduje liczba punktów, którą otrzymałeś za udział w różnych formach wsparcia dostępnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Jakie kryteria są brane pod uwagę?
Opiekunowie dokonując oceny, będą brać pod uwagę następujące kryteria (w skali od 0 do 4 pkt):  aktywność ucznia na zajęciach pozalekcyjnych, udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych w ramach projektu, sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach w trakcie trwania projektu, aktywność w pozostałych formach dostępnych w ramach systemu „Zdolni z Pomorza” (np. spotkania akademickie, zajęcia olimpijskie, e-learning, warsztaty olimpijskie, DKF) oraz  frekwencję na zajęciach.  Poza procesem rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie, którzy korzystają z opieki mentorskiej, oczywiście po uzyskaniu pozytywnej opinii mentora na temat przebiegu współpracy.

Terminy obozów:
•    07.08 – 13.08.2017
•    14.08 – 20.08.2017
•    21.08 – 27.08.2017
•    28.08 – 03.09.2017

Organizatorem tegorocznych obozów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Linki do dokumentów:

Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - zasady rekrutacji
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - regulamin obozu
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - ramowy program
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy

 

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na letnie obozy naukowe organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza Tegoroczne obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa.

Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

 Poniżej przesyłamy link do artykułu dot. obozów naukowych:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1008/to-beda-prawdziwe-wakacje---siedem-dni-na-zaglach

 

Informacja o kontynuacji udziału w projekcie w nowym roku szkolnym 2017/18

 

   Uczniowie uczestniczący w projekcie w roku szkolnym 2016/17 mogą kontynuować swój udział w nowym roku szkolnym w zajęciach pozalekcyjnych w dotychczasowej grupie i poziomie, pod warunkiem, że dalej są uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli uczestnik ukończy w 2017r. gimnazjum, może kontynuować udział w projekcie w grupie ponadgimnazjalnej, jeżeli natomiast uczestnik ukończy szkołę ponadgimnazjalną nie może kontynuować udziału w projekcie.

   Każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do dnia 15 czerwca 2017r. określić, czy będzie dalej kontynuował udział w projekcie - na jakim poziomie i przedmiocie. Wypełnia wówczas Oświadczenie o kontynuacji lub nie uczestnictwa w projekcie. Gdy uczestnik chce zmienić w nowym roku przedmiot musi wypełnić dodatkowo Wniosek o zmianę przedmiotu (dotyczy matematyki, fizyki i informatyki).  W przypadku uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną uczestnik powinien wypełnić Oświadczenie o kontynuacji lub nie uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie.

   LCNK w Człuchowie prowadzi również nabór nowych uczestników projektu na dotychczasowe i nowe dziedziny wsparcia z zakresu: matematyki, fizyki, informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych. Obecni uczestnicy mogą aplikować na nowe dziedziny wsparcia, ale muszą przejść proces rekrutacji taki sam jak nowi uczestnicy. Więcej informacji o naborze oraz regulamin rekrutacji na stronie internetowej www.zdolni.zsa-czluchow.pl

 

Druki do pobrania:

1. Oświadczenie o kontynuacji lub nie uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie

3. Wniosek o zmianę przedmiotu

Powiat Człuchowski 12 października 2016r. podpisał umowę partnerską z Samorządem Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia i rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki,  podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W roku szkolnym 2016/17 projekt wspierał uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Uczestnicy objęci byli wsparciem w ramach jednego przedmiotu w formie zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zajęć dostosowana była do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, uwzględniające zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach z dziedzin objętych wsparciem oraz wykraczające poza podstawę programową nauczania w szkole. Zajęcia realizowane były grupowo, jak również w formie indywidualnej w ramach jednej klasy przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami zdolnymi. Poza zajęciami uczniowie uczestniczyli w spotkaniu akademickim na Uniwersytecie Gdańskim.

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 41 uczniów z powiatu człuchowskiego z dwóch poziomów: gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.  

   

Facebook