Dobrze wiemy, że zdolne jednostki potrzebują wsparcia, żeby rozbłysnąć i rozwinąć swój talent, dlatego stworzyliśmy projekt „Zdolni z Pomorza”. Od tego roku poszerzamy zakres wsparcia o nowe obszary: biologię, chemię i kompetencje społeczne – w tym ostatnim miejsce dla siebie znajdą uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, filozofii. Rekrutacja do projektu już się rozpoczęła i potrwa do 23 czerwca (termin wydłużony).


Jeśli widzisz, że Twój uczeń, syn lub córka a może kuzyn bądź kuzynka przejawia wybitne uzdolnienia w przedmiotach ścisłych, przyrodniczych lub humanistycznych, złóż arkusz nominacji w terminie do 15 czerwca w najbliższym Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego.


Następnie zgłoszona osoba będzie musiała:
– jeśli chce przystąpić do projektu z: chemii, biologii bądź kompetencji społecznych – przygotować i przedstawić niewielki projekt badawczy,
– jeśli z matematyki, fizyki i informatyki – przejść badania diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz napisać we wrześniu test uzdolnień kierunkowych.


Laureaci i finaliści wybranych konkursów lub olimpiad przyjmowani są do systemu w trybie uproszczonym, bez konieczności pisania testu bądź opracowywania projektu.

Warto dodać, że absolwenci projektu „Zdolni z Pomorza” w większości dostają się na wymarzone kierunki studiów. Wybitni uczniowie, uczestniczący w systemie, to idealni kandydaci do prestiżowych szkół wyższych.

We wrześniu 2016 rozpoczęła się druga edycja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego przy wsparciu unijnym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Obejmuje on działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia).

Łączna wartość 26 projektów „Zdolni z Pomorza”, które będą realizowane do 2021 r., wynosi ponad 27 mln zł.

Więcej informacji o rekrutacji.

Siedem dni na żaglach – ten wakacyjny plan staje się coraz bardziej realny, ponieważ rozpoczęła się właśnie rekrutacja na letnie obozy naukowe. Urokliwa lokalizacja i wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu, a do tego jeszcze warsztaty naukowe – czego chcieć więcej, by wakacje były niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju? Rekrutacja trwa do 21 czerwca.

W tym roku obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Ale, aby móc pojechać do Górek Zachodnich, należy wziąć udział w rekrutacji i spełnić kilka warunków. Oczywiście trzeba mieć zgodę rodzica, ale też trzeba uzyskać pozytywną opinię z Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. 

Co zrobić, żeby wziąć w nich udział?
1. Najpierw powinieneś  dostarczyć wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz rekrutacyjny.
2. Następnie nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne lub opiekunowie pedagogiczno-metodyczni wypełniają drugą część wniosku tzn. opinię w sprawie udziału ucznia w obozie naukowym.
3. O tym, czy zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w obozie, decyduje liczba punktów, którą otrzymałeś za udział w różnych formach wsparcia dostępnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Jakie kryteria są brane pod uwagę?
Opiekunowie dokonując oceny, będą brać pod uwagę następujące kryteria (w skali od 0 do 4 pkt):  aktywność ucznia na zajęciach pozalekcyjnych, udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych w ramach projektu, sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach w trakcie trwania projektu, aktywność w pozostałych formach dostępnych w ramach systemu „Zdolni z Pomorza” (np. spotkania akademickie, zajęcia olimpijskie, e-learning, warsztaty olimpijskie, DKF) oraz  frekwencję na zajęciach.  Poza procesem rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie, którzy korzystają z opieki mentorskiej, oczywiście po uzyskaniu pozytywnej opinii mentora na temat przebiegu współpracy.

Terminy obozów:
•    07.08 – 13.08.2017
•    14.08 – 20.08.2017
•    21.08 – 27.08.2017
•    28.08 – 03.09.2017

Organizatorem tegorocznych obozów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Linki do dokumentów:

Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - zasady rekrutacji
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - regulamin obozu
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - ramowy program
Dokument Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy

 

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na letnie obozy naukowe organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza Tegoroczne obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa.

Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

 Poniżej przesyłamy link do artykułu dot. obozów naukowych:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1008/to-beda-prawdziwe-wakacje---siedem-dni-na-zaglach

 

Informacja o kontynuacji udziału w projekcie w nowym roku szkolnym 2017/18

 

   Uczniowie uczestniczący w projekcie w roku szkolnym 2016/17 mogą kontynuować swój udział w nowym roku szkolnym w zajęciach pozalekcyjnych w dotychczasowej grupie i poziomie, pod warunkiem, że dalej są uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli uczestnik ukończy w 2017r. gimnazjum, może kontynuować udział w projekcie w grupie ponadgimnazjalnej, jeżeli natomiast uczestnik ukończy szkołę ponadgimnazjalną nie może kontynuować udziału w projekcie.

   Każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do dnia 15 czerwca 2017r. określić, czy będzie dalej kontynuował udział w projekcie - na jakim poziomie i przedmiocie. Wypełnia wówczas Oświadczenie o kontynuacji lub nie uczestnictwa w projekcie. Gdy uczestnik chce zmienić w nowym roku przedmiot musi wypełnić dodatkowo Wniosek o zmianę przedmiotu (dotyczy matematyki, fizyki i informatyki).  W przypadku uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną uczestnik powinien wypełnić Oświadczenie o kontynuacji lub nie uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie.

   LCNK w Człuchowie prowadzi również nabór nowych uczestników projektu na dotychczasowe i nowe dziedziny wsparcia z zakresu: matematyki, fizyki, informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych. Obecni uczestnicy mogą aplikować na nowe dziedziny wsparcia, ale muszą przejść proces rekrutacji taki sam jak nowi uczestnicy. Więcej informacji o naborze oraz regulamin rekrutacji na stronie internetowej www.zdolni.zsa-czluchow.pl

 

Druki do pobrania:

1. Oświadczenie o kontynuacji lub nie uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie

3. Wniosek o zmianę przedmiotu

Powiat Człuchowski 12 października 2016r. podpisał umowę partnerską z Samorządem Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia i rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki,  podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W roku szkolnym 2016/17 projekt wspierał uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Uczestnicy objęci byli wsparciem w ramach jednego przedmiotu w formie zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zajęć dostosowana była do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, uwzględniające zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach z dziedzin objętych wsparciem oraz wykraczające poza podstawę programową nauczania w szkole. Zajęcia realizowane były grupowo, jak również w formie indywidualnej w ramach jednej klasy przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami zdolnymi. Poza zajęciami uczniowie uczestniczyli w spotkaniu akademickim na Uniwersytecie Gdańskim.

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 41 uczniów z powiatu człuchowskiego z dwóch poziomów: gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.  

   

Facebook