Informacja dla uczniów zainteresowanych obszarem  biologia, chemia lub kompetencje społeczne:

 • do 15 września 2018 należy złożyć projekt kwalifikacyjny ze wskazanego obszaru zgodnie ze wskazówkami;
 • 22 września 2018r. g. 10:00 w sali nr 2 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2 w Człuchowie, odbędzie się prezentacja  projektów przed komisją rekrutacyjną (plakat naukowy, prezentacja, sprawozdanie, wystąpienie; prezentacja projektu max 10 minut)
 • 30 września 2018r. ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu na stronie www.zdolni.zsa-czluchow.pl
 • sierpień-wrzesień 2018r. badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (otrzymają państwo odrębną informację z terminem badania);

Informacja dla uczniów zainteresowanych obszarem matematyka, fizyka lub informatyka:

 • 22 września 2018r. g. 10:00 w sali nr 30 w Zespole Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2 w Człuchowie, odbędzie się Test Uzdolnień Kierunkowych (test składa się z trzech przedmiotów matematyka, fizyka i informatyka, czas trwania testu do 90 minut);
 • 30 września 2018r. ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu na stronie www.zdolni.zsa-czluchow.pl
 • sierpień-wrzesień 2018r. badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (otrzymają państwo odrębną informację z terminem badania);

 

Informacja DLA  UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (nowych i kontynuujących)

 • listopad 2018r. – spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu (termin zostanie podany na stronie internetowej www.zdolni.zsa-czluchow.pl)
 • listopad 2018 – rozpoczęcie zajęć.

Uczniowie zainteresowani wyjazdem na

II Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową  „Zdolni z Pomorza”

proszeni są o kontakt z opiekunem projektu Panią Sylwią Rekowską pod tel. 59 83 42 507 lub elektronicznie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wyjazd będzie zorganizowany, gdy zbierze się grupa chętnych. Możliwe jest również indywidualne uczestnictwo w konferencji.

 

Warunki uczestnictwa:

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej w terminie 27 sierpnia – 10 września na stronie: www.pbw.gda.pl lub https://pbwgdansk18.evenea.pl/

Do 10 września 2018 należy dostarczyć  do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów projektowych dostępnych na stronie projektu Zdolni z Pomorza w zakładce „O projekcie”. Dokumenty muszą wypełnić pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat.

Tajemnice kosmosu w skali mikro oraz makro będą mieli okazję zgłębić uczniowie podczas II Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 22 września 2018 r. o godz. 9.30 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej temat przewodni, czyli Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce, połączy nauki ścisłe, przyrodnicze oraz humanistyczne. W trakcie 6 godzin uczestnicy konferencji wysłuchają 39 referatów podczas 2 sesji w ramach 6 paneli dziedzinowych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i nauk humanistycznych. Obok uznanych autorytetów w tej dziedzinie i nauczycieli akademickich prelegentami będą najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Wydarzenie, w którym organizatorzy przewidzieli udział ponad 300 osób, będzie znakomitą okazją do prezentacji naukowych zainteresowań uczniów pomorskich szkół, którzy przybliżą rówieśnikom takie zagadnienia jak: życie i ewolucja we wszechświecie, sposoby na przetrwanie w przestrzeni kosmicznej, czasoprzestrzeń, pojęcie makrokosmosu, harmonia i wymiary kosmosu oraz wiele innych, równie interesujących obszarów uczniowskich dociekań. To również szansa na bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni oraz możliwość poznania dokonań instytucji prowadzących działalność naukowo-edukacyjną na terenie Pomorza, w tym oferty edukacyjnej gospodarza spotkania – Politechniki Gdańskiej. 

Organizatorami wydarzenia są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Pomorski Kurator Oświaty. 

W dalszej części artykułu dostępne są informacje na temat sposobu rejestracji na konferencję.

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej w terminie 27 sierpnia – 10 września na stronie: www.pbw.gda.pl lub https://pbwgdansk18.evenea.pl/


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie do 10 września 2018 do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) kompletu dokumentów projektowych dostępnych na stronie projektu Zdolni z Pomorza w zakładce „O projekcie”. Dokumenty muszą wypełnić pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat.


Informacji szczegółowych udziela: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 
Arleta Kundera: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel. 58 344 01 68 lub 58 341 70 87 w. 106
tel. kom. 518 535 578

Warsztaty naukowe, wycieczki edukacyjne i żagle. Już 9 lipca 40 uczniów rozpocznie obóz naukowy w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ale – aby móc cieszyć się mariną i jednocześnie rozwijać naukowo – trzeba spełnić kilka formalności. Do 21 czerwca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Obóz naukowy jest formą wyróżnienia, aby wziąć w nim udział trzeba wykazać się aktywnością i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje nasz projekt. Brane pod uwagę będą sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach. 

Warto dodać, że w ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W trzech turnusach weźmie udział 120 uczestników. 

 


fot. Krzysztof Mystkowski/KFP
W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco: 
1 turnus: 9.07.2018–15.07.2018
2 turnus: 16.07.2018–22.07.2018
3 turnus: 30.07.2018–5.08.2018

Poniżej publikujemy formularz zgłoszeniowy, regulamin i zasady rekrutacji na obozy naukowe. 

Dokument Obozy naukowe - regulamin
Dokument Obozy naukowe - zasady rekrutacji
Dokument Obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy

 

 

Twój pedagog jest wyjątkowy? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018”

 

Trwa III edycja konkursu Nauczyciel Pomorza. Zgłoszenia on-line są przyjmowane do 29 czerwca tego roku.

Szczegóły na stronie https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza

 

II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowej odbędzie się 22 września 2018 r.

Do 20 maja 2018 r. można zgłaszać uczniów chcących wygłosić referat podczas konferencji ze szczególnym naciskiem na referaty z matematyki i informatyki.

Szczegóły na zdolnizpomorza.pomorskie.eu oraz www.pbw.pl

 

W dniach 21 i 22 maja 2018r. po zajęciach z psychologiem, uczniowie otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski w roku szkolnym 2017/18. 

 

Zajęcia z psychologiem Panią Martą Macierzyńską odbędą się w maju w wymiarze 6 godzin:

 • dla uczniów kl. VII SP i uczniów gimnazjum 14 i 21 maja 2018r. od godz. 16:00 do 18:15,

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 16 maja 2018 od godz. 16:00 do 18:15 i 22 maja 2018r. od godz. 17:00 do 19:15. 

Przygotowujemy się do naboru na kolejny rok. W tym dniu uczestnicy projektu będą również deklarować chęć udziału w projekcie w kolejnym roku szkolnym! Druk oświadczenia.  Jeżeli uczestnik chce zmienić przedmiot lub LCNK to musi wypełnić wniosek o zmianę przedmiotu lub wniosek o zmianę LCNK.  Obecność obowiązkowa!

   

Facebook