Szanowni Państwo,

 została uruchomiona rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na obóz naukowo – żeglarski w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujących turnusach:

 3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021

4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021

5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021

6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021


Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 13 lipca

 

Wszelkie informację znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/625 oraz na fb  https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/posts/5771893552884871

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na tegoroczną Galę  Zdolnych z Pomorza on-line.
 
 

 

Żaglówki na Martwej Wiśle

Już 12 lipca 40 uczniów będzie mogło rozpocząć wypoczynek na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć udział w tej formie wsparcia trzeba wykazać się aktywnością w korzystaniu z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku zaplanowano aż sześć turnusów w następujących terminach:

1 turnus: 12.07.2021–18.07.2021
2 turnus: 19.07.2021–25.07.2021
3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021
4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021
5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021
6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy:

 • wypełnić i podpisać formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletni uczeń, a w imieniu ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym) oraz podpisać oświadczenia;
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego przesłać niezwłocznie na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia złożyć w wersji papierowej do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek):
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo 
 • przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Informacji na temat obozów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

•  Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•  Monika Łuczak-Skonieczna, tel. 58 32 68 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W sześciu turnusach może wziąć udział 240 uczestników.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”
Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2020/2021
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenia
Regulamin letniego obozu naukowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
Ramowy Program Letniego Obozu Naukowego 2021

 

 • Jeśli jesteś uczniem VI, VII lub VIII klasy szkoły podstawowej  lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej;
 • Masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych;
 • Jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych;
 • I szukasz ciekawych zajęć dodatkowych - 

To projekt ZDOLNI Z POMORZA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

 Co umożliwiamy?

 • szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • oraz udział w dodatkowych formach wsparcia:
 
1. formy wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne, 
 • spotkania i warsztaty autorskie,
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 • zajęcia pozalekcyjne, 
 • warsztaty rozwijające kreatywność, 
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
3. akademickich form wsparcia: 
 • spotkania akademickie, 
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), 
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning. 

Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?

W pierwszym etapie należy dostarczyć dokumenty aplikacyjne (znajdują się poniżej), kolejny etap to badania w Poradni PP oraz wykonanie projektu i jego prezentacja przezd komisją (w przypadku aplikowania na zajęcia z biologii/chemii/kompetencji społecznych) lub przystąpienie do Testu Uzdolnień Kierunkowych (w przypadku aplikowania na matematykę/informatykę/fizykę). --> Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona!

 Harmonogram rekrutacji na rok szkl. 2021/2022

 MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
10.07.2021-30.09.2021r. – badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
do 30.09.2021r. – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
do 02.10. 2021r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
do 15.10.2021r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
do 03.09.2021r. – przekazanie rezultatów projektów na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”) lub dostarczenie do sekretariatu ZSA w Człuchowie, ul.Parkowa 2;
do 02.10.2021r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
do 15.10.2021r. – przygotowanie list rankingowych;
po 15.10.2021r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

 UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać projektu i/lub  pisać testu uzdolnień kierunkowych.

Pliki do pobrania:

PLAKAT

 DOKUMENTY APLIKACYJNE – I  ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP 

 INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w 2021r.
 3. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski 

 

Więcej informacji pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub tel. 59 83 42 507

 

Szanowni Państwo, Szanowni Uczestnicy projektu!

W związku z planowanym przedłużeniem obostrzeń zmuszeni jesteśmy do zorganizowania zajęć projektowych w formie online. W związku z tym proszę o założenie konta przez uczestników projektu na platformie Moodle pod linkiem:

 https://zsa-czluchow.pl/e-learning/login/signup.php

Uczniowie ZSA w Człuchowie nie muszą zakładać konta, ponieważ już konto posiadają. Zostaną automatycznie dopisani do swoich grup.

Po utworzeniu konta na podany adres email przyjdzie link aktywacyjny, często zdarza się, że trafia do spamu. W przypadku braku wiadomości aktywacyjnej proszę o kontakt ze mną.

Po aktywacji konta przypiszę uczestników do odpowiedniej grupy. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie:

https://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2021/Harmonogram.pdf

w formie online od 19 kwietnia 2021r.. Jak tylko będzie to możliwe powrócimy do formy stacjonarnej zajęć.

Po aktywacji konta logujemy się na stronie --> Link do zajęć:  -->  https://zsa-czluchow.pl/e-learning/login/index.php

 

 

W związku z obostrzeniamy zawieszamy zajęcia do 18 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 20 listopada 2021r. na Politechnice Gdańskiej. Tematem tegorocznej konferencji jest : "Niewidzialny świat wirusów i bakterii". Jeśli są Państwo zainteresowani tym zagadnieniem i chcieliby Państwo wystąpić z referatem podczas VPUKN lub przygotować poster na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

 Szczegóły na stronie: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/579-v-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni przygotowali kolejne kursy e-learningowe w ramach kształcenia uczniów na odległość.

 

uczelnia

temat

przedmiot

poziom

okres realizacji kursu

zapisy

Uniwersytet Gdański

Niepokonani? – człowiek a historyczne i współczesne epidemie chorób zakaźnych

biologia

SP/GIM

22.03.2021-11.06.2021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(do 16.04.2021)

Uniwersytet Gdański

Komórki macierzyste w leczeniu ludzi – medyczne i etyczne aspekty terapii 

biologia

GIM/PP

22.03.2021-11.06.2021 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(do 16.04.2021)

Uniwersytet Morski w Gdyni

CSS – od podstaw do animacji i transformacji

informatyka

SP/GIM

24.04.2021-22 05.2021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(do 19.04.2021)

Uniwersytet Gdański

Wprowadzenie do świata programowania na podstawie języka Python

informatyka

SP/GIM

26.04.2021-16.07.2021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(do 30.04.2021)

 

Szczegóły znajdują się w harmonogramie na portalu: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/kursy-e-learningowe-harmonogram

 Szczegółowy harmonogram spotkań akademickich znajduje się na stroni -- > LINK

PG 27.03.2021 fizyka PP

Energia i jej przemiany

SPOTKANIE ONLINE

Link do formularza
AP w Słupsku 10.04.2021 matematyka SP

Najsłynniejsze problemy matematyki greckiej

SPOTKANIE ONLINE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

do 7 kwietnia 2021 r.

AP w Słupsku 10.04.2021 informatyka PP

Twoja pierwsza aplikacja mobilna

SPOTKANIE ONLINE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

do 7 kwietnia 2021 r.

UM w Gdyni 10.04.2021 informatyka PP

Ogłoszenie

Uczenie maszynowe w praktyce

Harmonogram spotkania

SPOTKANIE ONLINE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

do 26 marca 2021 r.

PG 17.04.2021 matematyka PP

Matrix reaktywacja

SPOTKANIE ONLINE

Link do formularza
UG 17.04.2021 matematyka PP

Liczby pierwsze i szyfrowanie

SPOTKANIE STACJONARNE, ALE NIE JEST WYKLUCZONA ZMIANA NA TRYB ONLINE

 
UG 17.04.2021 informatyka SP

Programowanie w języku Python na podstawie pakietu turtle

SPOTKANIE STACJONARNE, ALE NIE JEST WYKLUCZONA ZMIANA NA TRYB ONLINE

 
AP w Słupsku 17.04.2021 informatyka SP

Jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów. Szybkie wprowadzenie do projektowania infografik.

SPOTKANIE ONLINE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

do 14 kwietnia 2021 r.

PG 17.04.2021 biologia PP

Biotechnologia wokół nas

SPOTKANIE ONLINE

Link do formularza
GUMed 17.04.2021 biologia PP

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w Oddziale Intensywnej Terapii z udziałem pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki

PROGRAM  

SPOTKANIE ONLINE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UG 17.04.2021 chemia SP

Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów - kwasy, zasady i sole

SPOTKANIE STACJONARNE

 
UG 17.04.2021 kompetencje społeczne SP

Co biedronka ma wspólnego z krową? O pochodzeniu i zmianach znaczeniowych wyrazów

SPOTKANIE ONLINE

 
GUMed 24.04.2021 chemia PP

 O żywności słów kilka – czyli co każdy chciałby wiedzieć, ale boi się zapytać

PROGRAM

SPOTKANIE ONLINE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PG 24.04.2021 informatyka PP

Podstawy programowania w języku C++

SPOTKANIE ONLINE

Link do formularza

 

   

Facebook