Uroczysta Inauguracja wsparcia  szczególnie uzdolnionych uczniów powiatu człuchowskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” odbyła się 22 listopada 2017r. w auli Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Na uroczystości byli obecni: Pan  Piotra Bojko z Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego Projektu Zdolni z Pomorza, Dyrektor POEKSiTu Władysław Strojk –  odpowiedzialny za zarządzanie projektem w części obejmującej zadania partnera, Dyrektor Poradni Psycholoczno-Pedagogicznej Marzena Kroplewska, Pani Wizytator KO Barbara Leśniewska, dr Stanisław Domachowski z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na odległość z PG, dyrektorzy szkół powiatu człuchowskiego, nauczyciele uczestniczący w projekcie, rodzice i uczniowie – uczestnicy projektu.

Gości, rodziców i uczniów  przywitała Pani Sylwia Rekowska pełniąca funkcję lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego w projekcie słowami:

„Dzisiejsza inauguracja wsparcia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” jest już 7  z kolei. Zajęcia z uczniami zdolnymi w człuchowskim LCNK prowadzone są od 2011 roku.

Projekt „Zdolni z Pomorza” stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe, szkoły wyższe , Samorząd Województwa .

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia  umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych.

W ramach wsparcia uczestnicy będą brać udział w

 • zajęciach pozalekcyjnych;
 • warsztatach rozwijające kreatywność dzielące się na zajęcia integracyjne i tematyczne warsztaty psychologiczne;
 • udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne
 • udział w spotkaniach akademickich
 • udział w kółkach olimpijskich,
 • kursach e-learningowych,
 • udział w lidze zadaniowej i konkursie projektów;
 • udział w konferencjach naukowych
 • warsztatach specjalistycznych
 • obozach naukowych
 • spotkaniach autorskich i DKF
 • stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia :(wizyty w zakładach pracy, wycieczki do parków naukowo-technologicznych; spotkania z naukowcami i pracodawcami)

W bieżącym roku szkolnym w projekcie „Zdolni z Pomorza” uczestniczy 64 uczniów powiatu człuchowskiego, w tym do projektu dołączyło 34 nowych utalentowanych uczestników. Oprócz wsparcia z obszaru matematyki, informatyki i fizyki po raz pierwszy wsparciem objęci zostali uczniowie z obszarów chemii, biologii i kompetencji społecznych.”

Pan Piotr Bojko opowiedział w kilku słowach o projekcie,  wsparciu uczniów, zachęcił do korzystania z różnych form wsparcia przedstawiając wiele zdjęć przedstawiających zarówno młodzież w laboratoriach i pracowniach uczelnianych podczas spotkań akademickich, zajęć w ramach I Konferencji Uczniowiskiej,  obozów naukowych i wiele innych.

Pan Władysław Strojk i Pani Barbara Leśniewska pogratulowali uczniom uczestnictwa w projekcie i życzyli wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy.

Kolejnym punktem spotkania inauguracyjnego był wykład Pana dr Stanisława Domachowskiego pt.: Układy równań liniowych”. Wykład był bardzo ciekawy i interesujący.

Na zakończenie opiekun omówił sprawy organizacyjne i młodzież przeszła do sal ze swoimi nauczycielami w celu uzgodnienia terminów spotkań.

 

   

Facebook