18 listopada 2017r. grupa uczestników projektu uczestniczyła w I Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską. Tematem przewodnim konferencji była "Sztuczna inteligencja". Po wykładzie wprowadzającym, który wygłosił Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, uczniowie podzielili się na grupy przedmiotowe: informatyka, fizyka,chemia, biologia i kompetencje społeczne. Podczas spotkań grupowych odbywały się prezentacje tematyczne przygotowane i przedstawione przez uczestników projektu. Poruszane zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji były bardzo ciekawe. W czasie przerwy można było zwiedzać stanowiska firm i kół naukowych.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Facebook