Zapraszamy na zdalne spotkanie akademickie z fizyki oraz informatyki 4.12.2021 r.

W dniu 4.12.2021 r. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkania akademickie z fizyki oraz informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

Fizyka

Temat: Konstruujemy refraktometr

Opis: Współczynnik załamania światła i jego rola w funkcjonowaniu przyrządów optycznych oraz w kształtowaniu pola światła w atmosferze i morzu – to tematyka wykładowej części spotkania.

W części warsztatowej tworzymy zestawy pomiarowe do wyznaczania współczynnika załamania światła w materiałach ciekłych i stałych. W części rachunkowej spotkania doskonalimy umiejętności rozwiązywania zadań z optyki, w których istotną rolę pełni współczynnik załamania.

Informatyka

Temat: Tworzenie aplikacji mobilnych w Android Studio, przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku

Opis: Wykład umożliwi zapoznanie się ze strukturą oraz możliwościami platformy Android Studio. Omówione zostanie najbardziej popularne środowisko jakim jest Android Studio. Uczniowie zostaną przeprowadzeni przez proces instalacji środowiska oraz uruchomienia emulatora na telefonie i w środowisku. Podczas zajęć praktycznych utworzymy 2 aplikacje, które pozwolą szybko zapoznać się ze środowiskiem oraz emulatorem aplikacji. Projektem końcowym będzie napisanie prostej gry na telefon przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

   

Facebook