Stos książek

Zapraszamy uczennice, uczniów, nauczycielki i nauczycieli Pomorza na „Lekcje myślenia” oraz „Rozwijanie kompetencji społecznych”.

Weekendy z Nauką odbędą się we Władysławowie, nad samym morzem, w Willi POMORZANKA.

Czekają Was niezapomniane chwile podczas zgłębiania różnych tajemnic, poznawania tajników nagrywania filmów, wieczorów z grami planszowymi itp.

Poznacie nowych ciekawych ludzi i... siebie.

Terminy Weekendów z Nauką
19-21.11.2021 r. – Lekcje myślenia
26-28.11.2021 r. – Rozwijanie kompetencji społecznych

By wziąć udział w jednym z Weekendów z Nauką należy:
* nauczycielka/nauczyciel – wypełnić i podpisać dokumenty oraz formularz rekrutacyjny;
*uczennica/uczeń – wypełnić i podpisać dokumenty oraz formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletnia uczennica/uczeń, a w imieniu *uczennicy/ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczennica/uczeń są podopiecznymi);

• skan wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentacją przesłać niezwłocznie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., natomiast

• oryginał wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami złożyć w wersji papierowej do 15 listopada 2021 r. (poniedziałek):

• w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14 do godz. 15:30
lub
• przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Weekend z Nauką – Zdolni z Pomorza” na adres Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14.

Informacji na temat Weekendów z Nauką udziela Urszula Kornas-Krzyżykowska z Centrum Edukacji Nauczycieli, koordynatorka Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego:
tel. 58 34 04 107,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach Weekendu z Nauką zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników Weekendu z Nauką, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu. W dwóch Weekendach z Nauką może wziąć udział 100 uczestników.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Weekendów z Nauką
Zasady rekrutacji
Szacowane liczby uczestników
Formularz rekrutacyjny dla Nauczyciela
Formularz rekrutacyjny dla Ucznia

   

Facebook