Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” obejmuje takie przedmioty, jak:
- biologia
- chemia
- fizyka
- informatyka
- matematyka
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

ETAP KWALIFIKACYJNY (SZKOLNY) ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26 - 28.10.2021R.

Szczegóły (regulaminy i formularze zgłoszeniowe) –<http://goog_1090418649/>https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/projekty/zdolni-z-pomorza-pomorska-liga-zadaniowa/rok-20212022/

*Termin zgłaszania do 22.10.2021r.  - uczniowie zgłaszają swój udział w swojej szkole.

   

Facebook