W tym roku podczas V Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej będziemy zgłębiać niewidzialny, a jednocześnie mający ogromny wpływ na życie człowieka, roślin, zwierząt - świat wirusów i bakterii. V Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa odbędzie się pod hasłem Niewidzialny świat wirusów i bakterii. Jeśli interesują Was zagadnienia związane z tegorocznym tematem i chcielibyście zabrać głos w tak bardzo dotykającej każdego z nas sprawie, zapraszamy do czynnego udziału w kolejnej edycji Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej. Odbędzie się ona 20 listopada 2021r. na Politechnice Gdańskiej.

Na konferencję możecie przygotować referat lub poster. Mogą być one poświęcone następującym zagadnieniom:
- genomy wirusów i bakterii,
- bakterie jako pierwsze formy życia,
- rodzaje wirusów z punktu widzenia gospodarzy,
- odkrycie antybiotyków i problem ich nadużywania,
- bakterie oporne na antybiotyki,
- bioterroryzm, broń biologiczna,
- bakterie zamieszkujące człowieka,
- szczepionki w walce z wirusami,
- choroby wywoływane przez wirusy i bakterie,
- zastosowanie bakterii w przemyśle i medycynie,
- znaczenie bakterii w przyrodzie,
- bakteriofagi – narzędzie współczesnej biotechnologii i medycyny,
- epidemie w dziejach ludzkości,
- rodzina koronawirusów,
- czysty i bezpieczny dom,
- mikrobiologiczne zagrożenia w żywności,
- mikrobiom, mikroflora człowieka,
- nanocząstki imitujące wirusy,
- geometria wirusów,
- modele epidemiologiczne,
- epidemia – zjawisko reakcji łańcuchowej.

Podczas konferencji będzie można zaprezentować zaproponowany przez siebie temat w ramach paneli dziedzinowych: z biologii, chemii, nauk humanistycznych/kompetencji społecznych oraz nauk ścisłych (fizyki, matematyki, informatyki).

Konferencja adresowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Jeśli macie pomysł na temat referatu, który chcecie wygłosić podczas konferencji, to omówcie go z nauczycielem wybranego przez Was przedmiotu i zapytajcie, czy zechce zostać Waszym opiekunem. Najlepsze i najciekawsze referaty ukażą się w publikacji pokonferencyjnej, dlatego szczególnie zachęcamy do przesyłania tekstów wystąpień w formie artykułów.

Możecie również przygotować poster naukowy, który zostanie zaprezentowany w dniu konferencji i opublikowany w monografii pokonferencyjnej. Referaty i postery mogą mieć maksymalnie 3 autorów.

By pomóc Wam w przygotowaniach do uczestnictwa w konferencji, przygotujemy dla Was we współpracy z Politechniką Gdańską 11 września o godz. 10.00 warsztaty online, podczas których będziemy mówić o tym, jak przygotować się do publicznego wystąpienia, jak zrobić dobrą prezentację multimedialną oraz jak napisać artykuł naukowy i na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu posteru. Ponadto Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zakupiła dla Was w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” kilkadziesiąt nowości wydawniczych związanych z tematem konferencji.

Chęć czynnego uczestnictwa w wydarzeniu możecie zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Do zgłoszenia potrzebny Wam będzie temat referatu, jego abstrakt i podanie nauczyciela opiekuna. W przypadku posteru (plakatu naukowego) poprosimy Was tylko o podanie tematu i abstraktu. Abstrakty są krótkimi streszczeniami tego, o czym będą Wasze referaty lub postery. Powinny zawierać od 5 do 10 zdań.

TERMINARZ:
30 kwietnia – zgłoszenia propozycji abstraktów i posterów,
15 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu lub posteru,
8 października − przesłanie referatu w formie artykułu (co najmniej 3 strony tekstu) lub projektu posteru w formacie JPG, PNG albo PDF.
5 listopada – przesłanie prezentacji multimedialnej 15-minutowych wystąpień w programie PowerPoint lub wydrukowanego posteru w formacie AO w orientacji pionowej.

Informacji szczegółowych udziela:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 58 344 01 68 w. 106
tel. 511 776 471

Organizatorami wydarzenia są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Fot. Pixabay

   

Facebook