Proszę o zgłaszanie się na wyjazdy akademickie w lutym.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w spotkaniu, to:

1)zgłoś swój udział zgodnie z informacją podaną w tabeli w kolumnie zapisy (to zgłoszenie dotyczy rezerwacji na uczelni)

2) udział należy również zgłosić lokalnemu opiekunowi na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (to zgłoszenie konieczne jest w celu rezerwacji transportu)

3) druk zgody na wyjazd podpisany przez  rodziców  - druk (druk zgody należy dostarczyć do opiekuna przed wyjazdem do sekretariatu ZSA lub na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 4) pobierz i wypełnij dokumenty, które należy zabrać ze sobą na uczelnię    (dokumenty znajdują się poniżej, należy wypełnić dokumenty na wybraną uczelnie)

UWAGA: Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w spotkaniu dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniach akademickich w 2016, 2017, 2018 lub 2019 jest posiadanie odpowiednio wypełnionych i podpisanych przez ucznia pełnoletniego lub rodzica dokumentów projektowych:

Politechnika Gdańska - dokumenty projektowe do pobrania
Uniwersytet Gdański - dokumenty projektowe do pobrania
Akademia Pomorska w Słupsku - dokumenty projektowe do pobrania
Uniwersytet Morski - dokumenty projektowe do pobrania
Gdański Uniwersytet Medyczny - dokumenty projektowe do pobrania
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - dokumenty projektowe do pobrania

Harmonogram spotkań na LUTY 2020R.

 


U
CZELNIA

 

TERMIN PRZEDMIOT ETAP* TEMAT ZAPISY

Politechnika Gdańska

22.02.2020 fizyka PP Niezwykły świat krystalografii Link do formularza 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

22.02.2020 kompetencje społeczne PP Opowieści fotograficzne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
do 19 lutego 2020 r.

Uniwersytet Gdański

29.02.2020 chemia PP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
od 17 do 26 lutego 2020 r.
 
tytuł maila: lutowe spotkanie akademickie z CHEMII
treść: imię, nazwisko, szkoła, klasa

Uniwersytet Gdański

29.02.2020 kompetencje społeczne PP Między opinią a interpretacją, czyli krótkie wprowadzenie do sztuki odbioru dzieła
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
od 17 do 26 lutego 2020 r.
 
tytuł maila: lutowe spotkanie akademickie 
treść: imię, nazwisko, szkoła, klasa
   

Facebook