W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania  II etapu powiatowego PLZ. Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego  powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. po wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. Rozwiązanie każdego zadania należy zamieścić w oddzielnym pliku.

Od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r.
 rozwiązania przesyłane poprzez formularz będą podlegały ocenie konkursowej.

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem wypełniamy od początku formularz i zamieszczamy wszystkie pliki rozwiązań.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ , które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 505 920 645.

 28 stycznia rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Już od dziś jednak uczestnicy konkursu mogą zapoznać się ze sposobem działania formularzy, przy pomocy których będą przesyłać rozwiązania zadań. 

Formularz można wielokrotnie testować do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. 

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. 

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Każde wypełnienie formularza jest zapisywane oddzielnie, więc za każdym razem należy wpisać wszystkie dane i dołączyć wszystkie pliki rozwiązań - również te, które były już wcześniej przesłane.

 

 

Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - biologia - szkoła podstawowa/gimnazjum


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - biologia - szkoła ponadgimnazjalna


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - chemia - szkoła podstawowa/gimnazjum


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - chemia - szkoła ponadgimnazjalna


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - fizyka - szkoła podstawowa/gimnazjum


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - fizyka - szkoła ponadgimnazjalna


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - informatyka - szkoła podstawowa/gimnazjum


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - informatyka - szkoła ponadgimnazjalna


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - kompetencje społeczne - szkoła ponadgimnazjalna


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy – kompetencje społeczne - szkoła podstawowa/gimnazjum


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - matematyka - szkoła podstawowa/gimnazjum


Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - 
II etap powiatowy - matematyka - szkoła ponadgimnazjalna


Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ "Zdolni z Pomorza", które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 505 920 645.

   

Facebook