Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Obóz naukowy odbędzie się w ferie w dniach 10 -16 lutego 2019 r. w malowniczej górskiej miejscowości Biały Dunajec.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom istotnych informacji dot. zimowego obozu naukowego. Poniżej przesyłamy link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 Link do formularza rekrutacyjnego (mamy 40 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),

  • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
  • regulamin obozu naukowego.

 https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1470/zimowy-oboz-naukowy-w-gorach---rekrutacje-czas-zaczac-

 1.Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

  • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 stycznia 2019 r. ,
  • złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 stycznia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK –jest to bardzo krótki formularz.

Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia– proszę nie przesyłać informacji.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 14.01.2019 r.

1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

2.Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

3. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

4. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

Z uwagi na fakt, że zimowy obóz naukowy jest nową formą wsparcia dla uczniów realizowaną w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, nie mamy za wiele czasu na proces rekrutacji, ale jesteśmy przekonani, że będzie zainteresowanie wśród uczniów tak atrakcyjną formą wsparcia.

W razie pytań  zachęcamy do kontaktu. Karolina Krzemińska Departament Edukacji i Sportu Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. 58 32 68 418

 

 

   

Facebook