Autor: Anna Kreft

 

 Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. W zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 2000 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

 Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 600 uczniów. Po analizie zadań konkursowych komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym w poszczególnych typach konkursów.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

 Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim jej wydrukowaniu - plik PDF do pobrania.

 na adres:

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Poniatowskiego 4 a

76-200 Słupsk

 z dopiskiem "PLZ Zdolni z Pomorza".


Wymagana dokumentacja:

– deklaracja uczestnika projektu,

– zakres danych osobowych uczestnika projektu,

– dwa oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych,

– oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

 

Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w projekcie Zdolni z Pomorza (tj. dyskusyjny klub filmowy, spotkanie autorskie, obóz naukowy, konkurs projektów, naukowa konferencja uczniowska) i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie.

 


Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce. 

 

Proszę kliknąć "Więcej" aby wyświetlić dalszą część artykułu, w której zamieszczone zostały pliki z listami uczestników etapu kwalifikacyjnego, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego. 

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - biologia

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - chemia

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - fizyka

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - informatyka

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - kompetencje społeczne

 

Wyniki etapu kwalifikacyjnego - matematyka

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem drogą emaliową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 505 920 645.

   

Facebook