Serdecznie zapraszamy uczniów pomorskich szkół do udziału w V edycji przeznaczonej specjalnie dla nich Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza" pod hasłem „Niewidzialny świat wirusów i bakterii”.
Wydarzenie online jest skierowane do uczniów, którzy nie będą prezentować przygotowanych przez siebie referatów
ani posterów, ale są zainteresowani tematem konferencji i chcą wysłuchać wykładów ekspertów oraz zapoznać się z efektami pracy swoich kolegów.

W tym roku uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych postanowili zgłębić temat mikroorganizmów, które mają ogromny wpływ na życie naszej planety.
W czasie konferencji prelegenci przybliżą widzom kwestie dotyczące świata wirusów i bakterii. Eksperci i uczniowie poruszą tematy związane m.in. z funkcjonowaniem mikrobów
w interakcji z innymi organizmami, odkryciem antybiotyków, zastosowaniem bakterii w przemyśle i medycynie oraz z niebezpieczeństwem, jakie niesie wykorzystanie broni biologicznej.

Tegoroczna konferencja odbędzie się online w sobotę 20 listopada o godzinie 10.00.

Konferencja adresowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkujących w województwie pomorskim,
którzy będą mogli wysłuchać referatów swoich kolegów poprzedzonych wykładami ekspertów.

Zapraszamy na stronę:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/636-rejestracja-biernych-uczestnikow-v-pomorskiej-uczniowskiej-konferencji-naukowej-zdolni-z-pomorza

Uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu, prosimy o wybranie jednego panelu i zarejestrowanie się do 5 listopada 2021 r.:

- BIOLOGIA
- CHEMIA
- NAUKI ŚCISŁE
- NAUKI HUMANISTYCZNE

W roku szkolnym 2021/2022 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”:

Planowana jest realizacja zajęć kółek olimpijskich w siedzibie uczelni z zachowaniem dystansu społecznego i innych obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju i na Pomorzu. Zajęcia kółek olimpijskich będą odbywały się w wybrane soboty, spotkania będą trwały jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

 Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 27 października 2021 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Uruchomienie zajęć wszystkich kółek olimpijskich planowane jest w drugiej połowie listopada.

Szczegółowe harmonogramy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie, zamieszczone zostaną na stronach www poszczególnych kółek.

 

Szanowni Państwo, Drodzu Uczniowie!

Gratulujemy zakwalifikowania do udziału w Projekcie Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie, wkrótce szczegółowe informacje.

Lista rankingowa nowych uczestników projektu od roku 2021/2022

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” obejmuje takie przedmioty, jak:
- biologia
- chemia
- fizyka
- informatyka
- matematyka
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

ETAP KWALIFIKACYJNY (SZKOLNY) ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26 - 28.10.2021R.

Szczegóły (regulaminy i formularze zgłoszeniowe) –<http://goog_1090418649/>https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/projekty/zdolni-z-pomorza-pomorska-liga-zadaniowa/rok-20212022/

*Termin zgłaszania do 22.10.2021r.  - uczniowie zgłaszają swój udział w swojej szkole.

REKRUTACJA NOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD 2021/22

Zapraszamy kanydatów do projektu 

2 października 2021r.

 

godz. 10:00 sala nr 4 - Test Uzdolnień Kierunkowych dla kandydujących na matematyke i informatykę

od godz. 10:00 (co 15 minut) sala nr 2 -  prezentacja projektów kandydujących na biologię i chemię

TUK trwa 90 minut i składa się z 17 zadań.

Prezentacja projektów 15 minut na kandydata, max 10 minut prezentacja kandydata. 

Szanowni Państwo,

 została uruchomiona rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na obóz naukowo – żeglarski w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujących turnusach:

 3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021

4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021

5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021

6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021


Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 13 lipca

 

Wszelkie informację znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/625 oraz na fb  https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/posts/5771893552884871

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na tegoroczną Galę  Zdolnych z Pomorza on-line.
 
 

 

Żaglówki na Martwej Wiśle

Już 12 lipca 40 uczniów będzie mogło rozpocząć wypoczynek na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć udział w tej formie wsparcia trzeba wykazać się aktywnością w korzystaniu z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku zaplanowano aż sześć turnusów w następujących terminach:

1 turnus: 12.07.2021–18.07.2021
2 turnus: 19.07.2021–25.07.2021
3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021
4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021
5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021
6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy:

 • wypełnić i podpisać formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletni uczeń, a w imieniu ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym) oraz podpisać oświadczenia;
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego przesłać niezwłocznie na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia złożyć w wersji papierowej do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek):
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo 
 • przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Informacji na temat obozów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

•  Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•  Monika Łuczak-Skonieczna, tel. 58 32 68 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W sześciu turnusach może wziąć udział 240 uczestników.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”
Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2020/2021
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenia
Regulamin letniego obozu naukowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
Ramowy Program Letniego Obozu Naukowego 2021

 

 • Jeśli jesteś uczniem VI, VII lub VIII klasy szkoły podstawowej  lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej;
 • Masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych;
 • Jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych;
 • I szukasz ciekawych zajęć dodatkowych - 

To projekt ZDOLNI Z POMORZA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

 Co umożliwiamy?

 • szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • oraz udział w dodatkowych formach wsparcia:
 
1. formy wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne, 
 • spotkania i warsztaty autorskie,
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 • zajęcia pozalekcyjne, 
 • warsztaty rozwijające kreatywność, 
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
3. akademickich form wsparcia: 
 • spotkania akademickie, 
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), 
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning. 

Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?

W pierwszym etapie należy dostarczyć dokumenty aplikacyjne (znajdują się poniżej), kolejny etap to badania w Poradni PP oraz wykonanie projektu i jego prezentacja przezd komisją (w przypadku aplikowania na zajęcia z biologii/chemii/kompetencji społecznych) lub przystąpienie do Testu Uzdolnień Kierunkowych (w przypadku aplikowania na matematykę/informatykę/fizykę). --> Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona!

 Harmonogram rekrutacji na rok szkl. 2021/2022

 MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
10.07.2021-30.09.2021r. – badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
do 30.09.2021r. – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
do 02.10. 2021r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
do 15.10.2021r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
do 03.09.2021r. – przekazanie rezultatów projektów na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”) lub dostarczenie do sekretariatu ZSA w Człuchowie, ul.Parkowa 2;
do 02.10.2021r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
do 15.10.2021r. – przygotowanie list rankingowych;
po 15.10.2021r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

 UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać projektu i/lub  pisać testu uzdolnień kierunkowych.

Pliki do pobrania:

PLAKAT

 DOKUMENTY APLIKACYJNE – I  ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP 

 INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w 2021r.
 3. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski 

 

Więcej informacji pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub tel. 59 83 42 507

 

   

Facebook