Konkurs Projektów „Zdolni z Pomorza” 2021/2022

 

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie i w tym zespole opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zostanie zaprezentowany podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i oceniony przez komisję.

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Skan wypełnionego zgłoszenia projektu podpisanego przez opiekuna zespołu (opiekunem zespołu jest nauczyciel prowadzący zajęcia) powinien zostać przesłany na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21 listopada 2021r. Wydłużono termin do 4.12.2021r.

Zapraszamy na zdalne spotkanie akademickie z fizyki oraz informatyki 4.12.2021 r.

W dniu 4.12.2021 r. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkania akademickie z fizyki oraz informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

Fizyka

Temat: Konstruujemy refraktometr

Opis: Współczynnik załamania światła i jego rola w funkcjonowaniu przyrządów optycznych oraz w kształtowaniu pola światła w atmosferze i morzu – to tematyka wykładowej części spotkania.

W części warsztatowej tworzymy zestawy pomiarowe do wyznaczania współczynnika załamania światła w materiałach ciekłych i stałych. W części rachunkowej spotkania doskonalimy umiejętności rozwiązywania zadań z optyki, w których istotną rolę pełni współczynnik załamania.

Informatyka

Temat: Tworzenie aplikacji mobilnych w Android Studio, przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku

Opis: Wykład umożliwi zapoznanie się ze strukturą oraz możliwościami platformy Android Studio. Omówione zostanie najbardziej popularne środowisko jakim jest Android Studio. Uczniowie zostaną przeprowadzeni przez proces instalacji środowiska oraz uruchomienia emulatora na telefonie i w środowisku. Podczas zajęć praktycznych utworzymy 2 aplikacje, które pozwolą szybko zapoznać się ze środowiskiem oraz emulatorem aplikacji. Projektem końcowym będzie napisanie prostej gry na telefon przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach e-lerningowych organizowanych w ramach Projektu Zdolni z Pomorza. Oto nowe oferty kursów z biologii przygotowane na pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022:

Szanowni Państwo,

 miło nam poinformować, że w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. zostaną uruchomione kursy e-learningowe z zakresu informatyki - w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Kursy dedykowane będą uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 Dla uczestników zostały przygotowane kursy e-learningowe z następującej tematyki:

 1)    Algorytmy i struktury danych

2)    Podstawy matematyki wyższej

3)    Programowanie Rzeczywistości Wirtualnej (VR) w środowisku Unity

4)    Programowanie w języku C#

5)    Programowanie w języku Java

6)    Wprowadzenie do systemów kontroli wersji na przykładzie GIT

7)    Unity I

8)    Unity II

9)    Adobe Photoshop

10)  Adobe Premiere

11)  Adobe Ilustrator

12)  Wprowadzenie do modelowania 3D z użyciem Blendera

13)  Wprowadzenie do druku 3D

14)  Wstęp do Sztucznej Inteligencji

15)  Programowanie skryptowe

16)  Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

17)  LaTeX

18)  Aplikacje baz danych

 Zapisy oraz warunki uczestnictwa:

Aby wziąć udział w kursach należy przesłać mailowo zgłoszenie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a następnie dostarczyć (osobiście lub listownie) komplet dokumentów rekrutacyjnych (w załączniku).

Uwaga: Uczestnik uzyska dostęp do kursów po spełnieniu powyższych dwóch kryteriów - mailowym zgłoszeniu oraz dostarczeniu na Uczelnię dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej.

Terminy zapisów:

Zapisy mailowe na kursy będą przyjmowane do  30 listopada 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej należy składać osobiście w PJATK 80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55 lub przesyłać drogą pocztową do dnia  30 listopada 2021 r.  Po wpłynięciu dokumentów otrzymają Państwo wiadomość z dostępem do kursu. 

O możliwości uczestnictwa w kursach decyduje data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia.

1. Regulamim rekrutacji 

2. Regulamin uczestnictwa

3. Dokumenty rekrutacyjne

4. Regulamin e-learningu

 

 

27.11.2021 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy

Temat: Mikrokontrolery

W ramach zajęć, uczniowie zostaną zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp   układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś programować kodem napisanym w języku C.

 11.12.2021 r. - Informatyka poziom podstawowy

Temat: Warsztaty podstaw elektroniki i robotyki z Arduino

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z elektroniką i programowaniem w Scratchu i języku C. W ramach spotkania zbudujemy działające układy elektroniczne z wykorzystaniem ledów, rezystorów, silników krokowych czy serwomechanizmów. 

 08.01.2022 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy


Temat: Arduino i Ruch

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę, jak zamienić sygnał elektryczny na ruch. Poznają podstawy elektroniki, programowania w C, by zrealizować praktyczne projekty z wykorzystaniem silniczków, serwomechanizmów i Arduino.

Do pobrania

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniach akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zobowiązani są do przyniesienia na spotkanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów. Na dokumentach powinien znajdować się podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica / opiekuna prawnego.

  1. Dokumenty dla uczestnika projektu PDF
  2. Wyjaśnienie dotyczące klasyfikacji DEGURBA (dotyczy pkt. 22 w formularzu zakres danych osobowych) PDF

Regulamin rekrutacji – Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Konkurs Projektów „Zdolni z Pomorza” 2021/2022

 

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie i w tym zespole opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zostanie zaprezentowany podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i oceniony przez komisję.

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Skan wypełnionego zgłoszenia projektu podpisanego przez opiekuna zespołu (opiekunem zespołu jest nauczyciel prowadzący zajęcia) powinien zostać przesłany na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21 listopada 2021r. Wydłużono termin do 4.12.2021r.

Stos książek

Zapraszamy uczennice, uczniów, nauczycielki i nauczycieli Pomorza na „Lekcje myślenia” oraz „Rozwijanie kompetencji społecznych”.

Weekendy z Nauką odbędą się we Władysławowie, nad samym morzem, w Willi POMORZANKA.

Czekają Was niezapomniane chwile podczas zgłębiania różnych tajemnic, poznawania tajników nagrywania filmów, wieczorów z grami planszowymi itp.

Poznacie nowych ciekawych ludzi i... siebie.

Terminy Weekendów z Nauką
19-21.11.2021 r. – Lekcje myślenia
26-28.11.2021 r. – Rozwijanie kompetencji społecznych

By wziąć udział w jednym z Weekendów z Nauką należy:
* nauczycielka/nauczyciel – wypełnić i podpisać dokumenty oraz formularz rekrutacyjny;
*uczennica/uczeń – wypełnić i podpisać dokumenty oraz formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletnia uczennica/uczeń, a w imieniu *uczennicy/ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczennica/uczeń są podopiecznymi);

• skan wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentacją przesłać niezwłocznie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., natomiast

• oryginał wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami złożyć w wersji papierowej do 15 listopada 2021 r. (poniedziałek):

• w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14 do godz. 15:30
lub
• przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Weekend z Nauką – Zdolni z Pomorza” na adres Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14.

Informacji na temat Weekendów z Nauką udziela Urszula Kornas-Krzyżykowska z Centrum Edukacji Nauczycieli, koordynatorka Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego:
tel. 58 34 04 107,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach Weekendu z Nauką zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników Weekendu z Nauką, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu. W dwóch Weekendach z Nauką może wziąć udział 100 uczestników.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Weekendów z Nauką
Zasady rekrutacji
Szacowane liczby uczestników
Formularz rekrutacyjny dla Nauczyciela
Formularz rekrutacyjny dla Ucznia

 

Zajęcia

Poziom

Data

Godzina

Ilość godzin

Zajęcia z psychologiem

Marta Macierzyńska

szkoła

podstawowa

wszystkie przedmioty

8.11.2021

22.11.2021

6.12.2021

13.12.2021

16:00-18:15

aula

ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów

9 godz.

Zajęcia z psychologiem

Marta Macierzyńska

szkoła ponadpodstawowa

wszystkie przedmioty

10.11.2021

24.11.2021

7.12.2021

16:00-18:15

aula

ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów

9 godz.

Matematyka

Ewa Terlecka

szkoła

podstawowa

24.11.2021

8.12.2021

22.12.2021

13.01.2021

20.01.2021

27.01.2021

3.02.2022

10.02.2022

03.03.2022

10.03.2022

17.03.2022

24.03.2022

31.03.2022

07.04.2022

16:30-18:00

 od 13.01.2021 zmiana godziny rozpoczynaia zajęć 

16:15-18:30

 

 

 

ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów, s.18

 

 

 

 

 

 

40 godz.

Matematyka gr.1

Ewa Terlecka

szkoła ponadpodstawowa

kl. I-II

17.11.2021

1.12.2021

15.12.2021

12.01.2022

19.01.2022

26.01.2022

02.02.2022

09.02.2022

02.03.2022

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

30.03.2022

06.04.2022

13.04.2022

20.04.2022

16:30-18:00

 

 

16:15-18:30

 

 

 

 

 

 

 

  ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów, s. 18 

 

 

46 godz.

Matematyka gr.2

Ewa Terlecka

szkoła ponadpodstawowa

kl. III

15.11.2021

22.11.2021

29.11.2021

06.12.2021

13.12.2021

20.12.2021

10.01.2022

17.01.2022

24.01.2022

31.01.2022

07.02.2022

28.02.2022

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

16;15-17:45

 

 

16:15-18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów, s.18

 

 

46 godz.

Informatyka

Bartłomiej Bankert

szkoła

podstawowa

18.11.2021

02.12.2021

09.12.2021

16.12.2021

15:30-17:45

ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów,  s.11

 

47 godz.

Informatyka

Krzysztof Kadowski

szkoła ponadpodstawowa

08.12.2021

zmiana terminu

15:30-17:45

ZSS STO

ul. Sobieskiego 7A, Człuchów, s. 11

54 godz.

Biologia

Joanna Kiedrowska

szkoła

podstawowa

16.11.2021

23.11.2021

30.11.2021

07.12.2021

14.12.2021

21.12.2021

04.01.2022

11.01.2022

18.01.2022

25.01.2022

01.02.2022

08.02.2022

01.03.2022

16:00-18:15

ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów, s.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:00

40 godz.

Biologia

Barbara Sowa

szkoła ponadpodstawowa

15.11.2021

29.11.2021

06.12.2021

13.12.2021

20.12.2021

15:30-17:00

16:15-17:45

 

ZSA, ul.Parkowa 2, Człuchów, s.28

46 godz.

Chemia

Ludwik Tarachowicz

szkoła ponadpodstawowa

16.11.2021

07.12.2021

11.01.2022

18.01.2022

25.01.2022

01.02.2022

08.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

29.03.2022

05.04.2022

12.04.2022

19.04.2022

16:00-18:15

 ZSS STO

ul. Sobieskiego 7A, Człuchów, s.8

 

46 godz.

Kolejne terminy zajęć zostaną podane później.

Serdecznie zapraszamy uczniów pomorskich szkół do udziału w V edycji przeznaczonej specjalnie dla nich Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza" pod hasłem „Niewidzialny świat wirusów i bakterii”.
Wydarzenie online jest skierowane do uczniów, którzy nie będą prezentować przygotowanych przez siebie referatów
ani posterów, ale są zainteresowani tematem konferencji i chcą wysłuchać wykładów ekspertów oraz zapoznać się z efektami pracy swoich kolegów.

W tym roku uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych postanowili zgłębić temat mikroorganizmów, które mają ogromny wpływ na życie naszej planety.
W czasie konferencji prelegenci przybliżą widzom kwestie dotyczące świata wirusów i bakterii. Eksperci i uczniowie poruszą tematy związane m.in. z funkcjonowaniem mikrobów
w interakcji z innymi organizmami, odkryciem antybiotyków, zastosowaniem bakterii w przemyśle i medycynie oraz z niebezpieczeństwem, jakie niesie wykorzystanie broni biologicznej.

Tegoroczna konferencja odbędzie się online w sobotę 20 listopada o godzinie 10.00.

Konferencja adresowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkujących w województwie pomorskim,
którzy będą mogli wysłuchać referatów swoich kolegów poprzedzonych wykładami ekspertów.

Zapraszamy na stronę:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/636-rejestracja-biernych-uczestnikow-v-pomorskiej-uczniowskiej-konferencji-naukowej-zdolni-z-pomorza

Uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu, prosimy o wybranie jednego panelu i zarejestrowanie się do 5 listopada 2021 r.:

- BIOLOGIA
- CHEMIA
- NAUKI ŚCISŁE
- NAUKI HUMANISTYCZNE

   

Facebook