Zapraszam na kolejny wyjazd na spotkanie akademickie, tym razem na Politechnikę Gdanską w dniu 28 maja 2022r..  W tym dniu odbęda się zajęcia:

 

PG 28.05.2022 informatyka SP/PP

Aspekty praktyczne wymiany informacji malinki z dodatkami przy użyciu skryptów Python

Spotkanie stacjonarne

 

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy
PG 28.05.2022 biologia PP

Zasady pracy w laboratorium farmaceutycznym przy produkcji biofarmaceutyków

Spotkanie stacjonarne

 

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy
PG 28.05.2022 matematyka PP

Świat rzeczywisty i urojony

Spotkanie stacjonarne

 

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

 

Co nalezy zrobić, aby wziąż udział w spotkaniu? 

1. Proszę zapisać się na wybrane zajęcia, w ostatniej kolumnie znajduje się informacja dotycząca sposobu zapisu.

2. Należy wypełnić komplet dokumentów - deklaracja, formularz, itd. Te wypełnione dokumenty należy zabrać ze sobą na uczelnię na spotkanie 

Formularze do pobrania

3. Należy wypełnić i przesłać do opiekuna na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zgodę rodzica na wyjazd - druk

Uniwersytet Gdański zaprasza nauczycieli wraz z grupami zdolnych uczniów na Pomorskie Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza”, które odbędą się w terminie 18-23 września 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”.

 Będzie to wspaniała okazja do wspólnego zajmowania się takim dziedzinami nauki jak: biologia, chemia, filologia, fizyka, informatyka, kulturoznawstwo i matematyka. Na uczniów czekają specjalistyczne wykłady, ćwiczenia, doświadczenia (do samodzielnego przeprowadzenia), możliwość udziału w projektach, warsztatach, konkursach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. W tym czasie nauczyciele będą mogli uczestniczyć w kursach doskonalących (z wybranej dziedziny). Zajęcia planowane są nie tylko w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego, ale również w miejscach takich jak teatr, czy muzeum.

Warsztaty dotyczą uczestników ze statusem ucznia, nie moga brac udziału absolwenci szkół ponadpodstawowych.

 Szczegóły dostępne są tutaj i tutaj.

 Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2022 r.

https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/posts/7275539032520308.

Zbieram zapisy na wyjazd  na spotkanie akademickie w dniu 23.04.2022r. Poniżej harmonogram spotkania.

Co nalezy zrobić, aby wziąż udział w spotkaniu? 

1. Proszę zapisać się na wybrane zajęcia, w ostatniej kolumnie znajduje się informacja dotycząca sposobu zapisu.

2. Należy wypełnić komplet dokumentów - deklaracja, formularz, itd. Te wypełnione dokumenty należy zabrać ze sobą na uczelnię na spotkanie -  link do dokumentów

3. Należy wypełnić i przesłać do opiekuna na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zgodę rodzica na wyjazd - druk

 

           
UG 23.04.2022 chemia PP

Paleta barw chromu i manganu – reakcje redoks

Spotkanie stacjonarne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

od 1 do 12 kwietnia 2022 r.
tytuł maila: Spotkanie akademickie z CHEMII
treść: imię i nazwisko, szkoła, klasa

UG 23.04.2022 biologia SP

W zdrowym ciele zdrowy... umysł? – wpływ zdrowego stylu życia na prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu

Spotkanie stacjonarne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

od 8 do 15 kwietnia 2022
tytuł maila: Spotkanie akademickie z BIOLOGII
treść: imię i nazwisko, szkoła, klasa

UG 23.04.2022 informatyka PP

Bolt – visual scripting w tworzeniu gier komputerowych

Spotkanie stacjonarne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

od 4 do 18 kwietnia 2022 r.
tytuł maila: Spotkanie akademickie z INFORMATYKI
treść: imię i nazwisko, szkoła, klasa

Serdecznie zapraszamy uczniów pomorskich szkół do uczestnictwa w VI Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 26 listopada 2022 r. na Politechnice Gdańskiej. Tematem tegorocznej konferencji jest „Słońce, Księżyc – spójrzmy w niebo okiem naukowca lub artysty”.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym zagadnieniem i chcieliby wystąpić z referatem podczas VI PUKN lub przygotować poster na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://ankietyedukacyjne.pomorskie.eu/index.php/397391?lang=pl.
Rejestracja trwa do 30 kwietnia br.

Szczegóły harmonogramu przygotowań do VI Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej znajdują się na stronie „Zdolni z Pomorza”:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/715-vi-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa

 

Spotkania akademickieUczelnie współpracujące z Samorządem Województwa Pomorskiego w systemie Zdolni z Pomorza zapraszają na spotkania akademickie w roku akademickim 2021/2022. 

Każde spotkanie akademickie trwa około 6 godzin. Spotkanie rozpoczyna się od wykładu, a potem następuje część praktyczna: ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach. 

Poniżej publikujemy harmonogram spotkań akademickich, który będzie na bieżąco uzupełniany w miarę otrzymywania informacji od poszczególnych uczelni. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzania stron internetowych poszczególnych uczelni, gdzie znajdziecie aktualne informacje dotyczące projektów uczelnianych.

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Akademia Pomorska w Słupsku
Uniwersytet Morski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

UWAGA: Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w spotkaniu dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniach akademickich w roku: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 lub 2022 jest posiadanie odpowiednio wypełnionych i podpisanych przez ucznia pełnoletniego lub rodzica dokumentów projektowych:

Politechnika Gdańska - dokumenty projektowe do pobrania
Uniwersytet Gdański - dokumenty projektowe do pobrania
Akademia Pomorska w Słupsku - dokumenty projektowe do pobrania
Uniwersytet Morski - dokumenty projektowe do pobrania
Gdański Uniwersytet Medyczny - dokumenty projektowe do pobrania
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - dokumenty projektowe do pobrania

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ -- > LINK

Szanowni Państwo, Uczestnicy projektu,

w związku z obostrzeniami jesteśmy zobowiązani zorganizować  zajęcia w formie ONLINE z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość. Zajęcia będą odbywały zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć.

W związku z tym proszę o zalogowanie się na platformie edukacyjnej MOODLE, która znajduje się pod adresem:

https://zsa-czluchow.pl/e-learning/login/index.php

Osoby, które w ubiegłym roku już korzystały z tej platformy logują się na ten sam login i hasło co w ubiegłym roku (istnieje możliwość przypomnienia hasła na stronie logowania).

Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w tym roku szkolnym otrzymają login i hasło do platformy we wiadmości email.

W przypadku problemów proszę o kontakt tel. z opiekunem projektu.

 
✒️22 stycznia
- z matematyki dla uczniów szkół podstawowych (Akademia Pomorska w Słupsku),
- z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Akademia Pomorska w Słupsku),
- z biologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Gdański Uniwersytet Medyczny),
✒️29 stycznia
- z informatyki dla uczniów szkół podstawowych (PJATK Gdańsk),
- z fizyki dla uczniów szkół podstawowych (Uniwersytet Gdański),
✒️5 lutego
- z chemii dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Politechnika Gdańska),
- z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych (PJATK Gdańsk),
- z biologii dla uczniów szkół podstawowych (Uniwersytet Gdański).
 
Informacje dotyczące terminów spotkań i zapisy na stronie --> https://zdolnizpomorza.pl/.../spotkania-akademickie...
 
 
Informujemy, że Politechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na kursy e-learningowe dla uczniów szkół podstawowych (z fizyki) oraz ponadpodstawowych (z chemii, matematyki i fizyki).
Zachęcamy Was do zapoznania się z aktualną ofertą tych kursów na stronie internetowej „Zdolni z Pomorza”.
Fot. ©Depositphotos/lilia

Konkurs Projektów „Zdolni z Pomorza” 2021/2022

 

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie i w tym zespole opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zostanie zaprezentowany podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i oceniony przez komisję.

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Skan wypełnionego zgłoszenia projektu podpisanego przez opiekuna zespołu (opiekunem zespołu jest nauczyciel prowadzący zajęcia) powinien zostać przesłany na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21 listopada 2021r. Wydłużono termin do 4.12.2021r.

   

Facebook